Lublin

Perełki architektury

BRAMA KRAKOWSKA – czternastowieczna kamienno-ceglana brama strzeże dostępu do unikalnego Starego Miasta. Jest pozostałością miejskich murów obronnych i symbolem historycznego Lublina. Bramę wybudowano po groźnym najeździe Tatarów na miasto w 1341 r. Jej nazwa wywodzi się od średniowiecznego traktu wiodącego do Krakowa.

BAZYLIKA 00. DOMINIKANÓW jest jednym z najcenniejszych obiektów sakralnych w Polsce. Kościół i klasztor ufundował w 1342 r. król Kazimierz Wielki. W murach kościoła w 1569 r., po podpisaniu Unii Lubelskiej, odprawiono nabożeństwo dziękczynne, w którym uczestniczył król Zygmunt August. Świątynia już wtedy cieszyła się międzynarodową sławą jako skarbnica relikwii Krzyża Świętego, jednych z największych na świecie. Zespół sakralny dominikanów w Lublinie jest zabytkiem, któremu przyznano Znak Dziedzictwa Europejskiego.

WIEŻA TRYNITARSKA – ta neogotycka budowla jest najwyższym, zabytkowym punktem widokowym Lublina. Z wysokości 40 metrów widać rozległą panoramę miasta. W wieży mieści się Muzeum Archidiecezjalne ze zbiorami zabytkowych przedmiotów użytku religijnego: obrazów, ikon, rzeźb, dzwonów. Pełni też funkcje dzwonnicy lubelskiej Archikatedry i ma największy lubelski dzwon. Maria, który rozbrzmiewa tylko w wyjątkowe uroczystości.

ARCHIKATEDRA – jedna z pierwszych jezuickich świątyń w Polsce, wzniesiona w latach 1586-1625 w stylu gotyckim i barokowym, z klasycystyczną fasadą z początku XIX w. Sklepienie zdobią cenne iluzjonistyczne polichromie. Dużą czcią wiernych otoczony jest obraz Matki Boskiej Płaczącej, znany z „cudu lubelskiego” w 1949 r. Osobliwością jest kaplica akustyczna. Warto też zobaczyć skarbiec i krypty grobowe w podziemiach.