Komitet Honorowy

Komitet Honorowy XI Polskiego Zjazdu Filozoficznego

Przewodniczący

 • prof. dr hab. Antoni Dębiński
  Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Członkowie

 • Dr Jarosław Gowin
  Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • JE Ks. abp. prof. Stanisław Budzik
  Wielki Kanclerz KUL
 • Prof. dr hab. Jan Ostrowski
  Prezes Polskiej Akademii Umiejętności
 • Prof. dr hab. Stanisław Filipowicz
  Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk
 • Prof. dr hab. inż. Andrzej Wac-Włodarczyk
  Prezes Lubelskiego Towarzystwa Naukowego
 • Ks. prof. dr hab. Augustyn Eckmann
  Prezes Towarzystwa Naukowego KUL
 • Mgr Jarosław Stawiarski
  Marszałek Województwa Lubelskiego
 • Mgr Jarosław Pakuła
  Przewodniczący Rady Miasta Lublina
 • Dr Krzysztof Żuk
  Prezydent Miasta Lublina