Polski Zjazd Filozoficzny

czwartek

wrzesień

pon09wrz(wrz 9)12:00wt10(wrz 10)16:00Franciszkański Hofman. Wystawa w Muzeum KUL12:00 - 16:00 (10) Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

wt10wrz10:0016:00szczególnie polecamyKiermasz książek naukowych10:00 - 16:00 Atrium Collegium Norwidianum

wt10wrz(wrz 10)12:00śr11(wrz 11)16:00Franciszkański Hofman. Wystawa w Muzeum KUL12:00 - 16:00 (11) Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

wt10wrz17:1519:15Spacer Filozofów po Lublinie17:15 - 19:15 Spotkanie przed Pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego, Plac Litewski

śr11wrz10:0016:00szczególnie polecamyKiermasz książek naukowych10:00 - 16:00 Atrium Collegium Norwidianum

śr11wrz(wrz 11)12:00czw12(wrz 12)16:00Franciszkański Hofman. Wystawa w Muzeum KUL12:00 - 16:00 (12) Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

śr11wrz17:1519:15Spacer Filozofów po Lublinie17:15 - 19:15 Spotkanie przed Pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego, Plac Litewski

czw12wrz08:0009:00Msza św. w intencji uczestników XI Polskiego Zjazdu Filozoficznego oraz zmarłych ze środowiska filozoficznego08:00 - 09:00 Kościół Akademicki

czw12wrz09:0010:30szczególnie polecamyCzy średniowieczna matematyczna teologia i filozofia przyrody wpłynęły na rozwój myśli nowożytnej?prof. dr hab. Elżbieta Jung09:00 - 10:30 CTW-408 (Centrum Transferu Wiedzy)

czw12wrz10:0016:00szczególnie polecamyKiermasz książek naukowych10:00 - 16:00 Atrium Collegium Norwidianum

czw12wrz10:3011:00Wyjść poza okcydentalizm i kanoniczność – o konieczności przezwyciężenia dwóch partykularyzmów w dydaktyce filozofiimgr Michał Płóciennik (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie)10:30 - 11:00 C-321 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Dydaktyki Filozofii

czw12wrz10:3011:00Kazimierz Ajdukiewicz a program „łatwej ontologii”dr Artur Kosecki (Uniwersytet Szczeciński)10:30 - 11:00 CTW-202 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Ontologii i Metafizyki

czw12wrz10:3011:00Andrzeja Grzegorczyka filozofia człowieka - próba rekonstrukcjimgr Lucyna Majewska (Uniwersytet Zielonogórski)10:30 - 11:00 C-623 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Antropologii Filozoficznej

czw12wrz10:3011:00Habitualności w Husserlowskiej teorii świadomościprof. dr hab. Marek Maciejczak (Politechnika Warszawska)10:30 - 11:00 CTW-204 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej

czw12wrz10:3011:00Jak możemy (etycznie) wartościować technikę?Dr Wojciech Jerzy Bober (Uniwersytet Warszawski)10:30 - 11:00 GG-248 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Techniki

czw12wrz10:3011:00Ekspertyza jako problem metodologiczny i etycznydr hab. Agnieszka Lekka-Kowalik, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)10:30 - 11:00 CTW-304 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Metodologii i Filozofii Nauki

czw12wrz10:3011:00Czytanie stanów mentalnych i czytanie literatury. Konwencje narracyjne, teorie mindreadingu i potoczna psychologiadr hab. Arkadiusz Gut, prof. KUL, dr hab. Joanna Klara Teske (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II )10:30 - 11:00 GG-208 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Umysłu i Kognitywistyki

czw12wrz10:3011:00O duchowości w świetle filozofiiprof. dr hab. Konrad Waloszczyk (Szkoła Główna Służby Pożarniczej)10:30 - 11:00 CTW-104 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Filozofii Religii

czw12wrz10:3011:00Czego naprawdę nie można kupić za pieniądze?dr hab. Krzysztof Guczalski, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński)10:30 - 11:00 GG-245 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Etyki Szczegółowej i Stosowanej

czw12wrz10:3011:00Sekstus Empiryk o sceptycyzmie Ksenofanesa z Kolofonudr Sebastian Śpiewak (Uniwersytet Śląski w Katowicach)10:30 - 11:00 C-201A (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

czw12wrz10:3011:00Informacyjny charakter zjawisk biologicznychprof. dr hab. Anna Latawiec (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)10:30 - 11:00 C-324 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Przyrody i Filozofii Przyrodoznawstwa

czw12wrz10:3011:00Kształt materiiSidey Myoo (Uniwersytet Jagielloński)10:30 - 11:00 GG-207 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Sztuki i Estetyki

czw12wrz10:3011:00Dlaczego hazard jest interesujący z filozoficznego punktu widzenia?dr hab. Anna Wójtowicz (Uniwersytet Warszawski)10:30 - 11:00 CTW-219 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Logiki

czw12wrz10:3011:00Publiczne aspiracje religii w polskiej filozofii społecznej proweniencji katolickiej okresu międzywojnia – wybrane problemydr hab. Jerzy Kojkoł, prof. AMW (Akademia Marynarki Wojennej)10:30 - 11:00 GG-246 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Etyki Ogólnej

czw12wrz10:3011:00O nieliteralnym użyciu pytańdr hab. Tomasz Puczyłowski (Uniwersytet Warszawski)10:30 - 11:00 CTW-217 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Semiotyki i Filozofii Języka

czw12wrz10:3011:00Kultura polityczna a prawa człowiekadr hab., Agnieszka Nogal, prof. UW (Uniwersytet Warszawski)10:30 - 11:00 C-605 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

czw12wrz10:3011:00Ustalenie autentyczności i czasu powstania źródeł średniowiecznych w świetle świadectw historycznychdr hab. Hanna Wojtczak, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski w Katowicach)10:30 - 11:00 CTW-220 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

czw12wrz10:3011:00Dlaczego liberalna demokracja nie będzie ani wolna ani godziwa – o liberalizmie, który staje się nieliberalnydr hab. Jacek Grzybowski, prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)10:30 - 11:00 C-608 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

czw12wrz10:3011:00zmiana terminuNa wyżynach ludzkości. Fundamentalizmu czy antyfundamentalizm polskiej filozofii społecznej początku XX wieku – wybrane konceptydr hab. Jerzy Kojkoł, prof. AMW (Akademia Marynarki Wojennej)10:30 - 11:00 CTW-203 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Polskiej

czw12wrz10:3011:00Źródła poznania filozoficznegoprof. dr hab. Mieszko Tałasiewicz (Uniwersytet Warszawski)10:30 - 11:00 CTW-302 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Epistemologii i Metafilozofii

czw12wrz10:3011:00Refleksje o kulturze i religii Yuval'a Noah'a Harari'egodr Juliusz Iwanicki (Uniwersytet im. Adama Mickiewaicza)10:30 - 11:00 GG-247 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Kultury

czw12wrz10:3011:00Ewolucja ludzkich zdolności komunikacyjnych. Jakich rodzajów wyjaśnień potrzebujemy?mgr Mateusz Włodarczyk (Uniwersytet Szczeciński)10:30 - 11:00 CTW-216 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Semiotyki i Filozofii Języka

czw12wrz10:3011:00Między naturalizmem a religią: Havy Tirosh-Samuelson krytyka transhumanizmudr hab. Marek Wójtowicz (Uniwersytet Śląski w Katowicach)10:30 - 11:00 CTW-102 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Filozofii Religii

czw12wrz11:0011:30zmiana terminuAuta autonomiczne i ich wyborymgr Dorota Szymborska (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej)11:00 - 11:30 GG-248 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Techniki

czw12wrz11:0011:30Myśl filozoficzno-teologiczna ks. Augustyna Jakubisiaka: źródła – koncepcje – znaczenielic. Bartłomiej Krzych (Uniwersytet Rzeszowski)11:00 - 11:30 CTW-203 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Polskiej

czw12wrz11:0011:30„Krytyka cynicznego rozumu” P. Sloterdjika w świetle trylogii Y. N. Harari’egomgr Konrad Sikora 11:00 - 11:30 GG-247 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Kultury

czw12wrz11:0011:30Ku filozofii ubogiej. Grotowski jako filozofdr hab. Daniel R. Sobota, prof. PAN (Polska Akademia Nauk)11:00 - 11:30 C-623 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Antropologii Filozoficznej

czw12wrz11:0011:30Czy paradoks kamienia powstaje z wnioskowania "a posse ad esse"?dr Krzysztof Jaworski (Uniwersytet Szczeciński)11:00 - 11:30 CTW-219 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Logiki

czw12wrz11:0011:30zmiana terminuKluczowe koncepcje Thomasa Kuhna w odniesieniu do fenomenu techniki holograficznej i związanej z nią sztuki holograficznejmgr Agnieszka Banach (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)11:00 - 11:30 GG-248 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Techniki

czw12wrz11:0011:30Nicolaia Hartmanna stosunek do wolności negatywnejdr hab. Leszek Kopciuch, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)11:00 - 11:30 CTW-204 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej

czw12wrz11:0011:30Etyka chrześcijańska dla postchrześcijańskiej epokidr Sebastian Gałecki (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie)11:00 - 11:30 GG-246 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Etyki Ogólnej

czw12wrz11:0011:30Estetyka behawioralna na początku XXI wieku. Powtórne rozważanie kwestii zachowań na tle sztuki, techniki i materiimgr Adrian Mróz (Uniwersytet Jagielloński)11:00 - 11:30 GG-207 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Sztuki i Estetyki

czw12wrz11:0011:30Problem autonomiczności artefaktow technicznychdr Mariusz Szynkiewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)11:00 - 11:30 GG-248 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Techniki

czw12wrz11:0011:30Kontynentalny mit prawodawcydr Andrzej Malec 11:00 - 11:30 C-608 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

czw12wrz11:0011:30Benedykta Bornsteina geometryczno-logiczna filozofia pojęć narzędziem w dydaktyce filozofiimgr Paweł Lechowski (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie)11:00 - 11:30 C-321 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Dydaktyki Filozofii

czw12wrz11:0011:30Od idei samorództwa i kosmicznego pochodzenia życia do bilinearnych teorii biogenezydr hab. Adam Świeżyński (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)11:00 - 11:30 C-324 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Przyrody i Filozofii Przyrodoznawstwa

czw12wrz11:0011:30Religia w kulturzedr hab. Włodzimierz Dłubacz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)11:00 - 11:30 CTW-104 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Filozofii Religii

czw12wrz11:0011:30Greckie źródła fallibilizmudr hab. Dariusz Kubok, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski w Katowicach)11:00 - 11:30 C-201A (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

czw12wrz11:0011:30Godność ludzka, uprawnienia jednostki i teoria kwantów. Próba zbudowania racjonalnego systemu praw człowiekadr hab. W. Julian Korab-Karpowicz, prof. UO (Uniwersytet Opolski)11:00 - 11:30 C-605 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

czw12wrz11:0011:30O pewnej analogii dotyczącej wartościdr hab. Tadeusz Gospodarek, prof. WSB (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu)11:00 - 11:30 CTW-304 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Metodologii i Filozofii Nauki

czw12wrz11:0011:30Kartka z dziejów średniowiecznej „turystyki naukowej”. O transmisji tekstów modystycznychdr hab. Krystyna Krauze-Błachowicz, prof. UW (Uniwersytet Warszawski)11:00 - 11:30 CTW-220 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

czw12wrz11:0011:30Etyka cnót dla samochodów autonomicznychdr hab. Piotr Kulicki, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), dr hab. Robert Trypuz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), mgr Michael Musielewicz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)11:00 - 11:30 GG-245 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Etyki Szczegółowej i Stosowanej

czw12wrz11:0011:30Filozofia wobec światopoglądu: Metafilozoficzne dylematy szkoły lwowsko-warszawskiejprof. dr hab. Ryszard Kleszcz (Uniwersytet Łódzki)11:00 - 11:30 CTW-302 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Epistemologii i Metafilozofii

czw12wrz11:0011:30Czym są pytania retoryczne?lic. Sara Kwiecień (Uniwersytet Szczeciński)11:00 - 11:30 CTW-216 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Semiotyki i Filozofii Języka

czw12wrz11:0011:30O powszechnikach strukturalnychdr hab. Paweł Garbacz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II )11:00 - 11:30 CTW-202 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Ontologii i Metafizyki

czw12wrz11:0011:30O zabawie w udawanie bez użycia wyobraźnimgr Monika Chylińska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II )11:00 - 11:30 GG-208 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Umysłu i Kognitywistyki

czw12wrz11:0011:30Chrześcijaństwo wobec transhumanistycznych koncepcji nieśmiertelnościdr hab. Maciej Bała, prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)11:00 - 11:30 CTW-102 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Filozofii Religii

czw12wrz11:0011:30Czy potrzebujemy metafizyki słów?lic. Antonina Jamrozik, lic. Zuzanna Jusińska (Uniwersytet Warszawski)11:00 - 11:30 CTW-217 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Semiotyki i Filozofii Języka

czw12wrz11:0011:30zmiana terminuFilozoficzne intuicje w symbolicznym przekazie kosmogonii Ferekydesa z Syrosmgr Jakub Kiersikowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)11:00 - 11:30 C-324 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Przyrody i Filozofii Przyrodoznawstwa

czw12wrz11:4512:15Pluralizm religijny w epoce postmodernizmu Antoni Torzewski (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)11:45 - 12:15 CTW-104 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Filozofii Religii

czw12wrz11:4512:15„Kultura ludowa” – pojęcie puste czy realna rzeczywistość?dr Piotr Iwański (Klub Chrześcijańsko-Demokratyczny w Busku-Zdroju)11:45 - 12:15 GG-247 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Kultury

czw12wrz11:4512:15Okresy warunkowe i operator fikcjidr Maciej Sendłak (Uniwersytet Warszawski)11:45 - 12:15 CTW-216 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Semiotyki i Filozofii Języka

czw12wrz11:4512:15Standardowa funkcja prawdopodobieństwa a klasyczna relacja wynikaniadr hab. Krystyna Misiuna (Uniwersytet Warszawski)11:45 - 12:15 CTW-219 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Logiki

czw12wrz11:4512:15Problem piętrowości w refleksji (meta)filozoficznej. Filozofowanie którego rzędu ma jeszcze sens?dr hab. Maciej Woźniczka, prof. UJD (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. J. Długosza w Częstochowie)11:45 - 12:15 CTW-302 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Epistemologii i Metafilozofii

czw12wrz11:4512:15Natura czy kultura? Problem Uzasadnienia praw człowiekadr hab. Katarzyna Stępień (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)11:45 - 12:15 C-605 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

czw12wrz11:4512:15„No Man’s Land”. Estetyka nieintencjonalnych krajobrazów miejskichdr Jakub Petri (Uniwersytet Jagielloński)11:45 - 12:15 GG-207 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Sztuki i Estetyki

czw12wrz11:4512:15Święta sekularność Raimona Panikkara jako odpowiedź na kryzys ekologicznydr Bartłomiej Knosala (Politechnika Śląska)11:45 - 12:15 CTW-102 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Filozofii Religii

czw12wrz11:4512:15Odwołania do autorytetu jako ruchy dialogowedr Marcin Koszowy (Uniwersytet w Białymstoku)11:45 - 12:15 CTW-217 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Semiotyki i Filozofii Języka

czw12wrz11:4512:15Kryzys wartości we współczesnym społeczeństwie a życie publicznedr Monika Malmon (Uniwersytet Marii Ciurie-Skłodowskiej)11:45 - 12:15 C-608 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

czw12wrz11:4512:15Refleksja filozoficzna nad eksperymentami psycholingwistycznymimgr Katarzyna Rychter (Uniwersytet Śląski)11:45 - 12:15 GG-208 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Umysłu i Kognitywistyki

czw12wrz11:4512:15"Spór o «podpis w komórce»" - analiza Stephena C. Meyera argumentu na rzecz projektu w przyrodziedr Małgorzata Gazda (Uniwersytet Zielonogórski)11:45 - 12:15 C-324 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Przyrody i Filozofii Przyrodoznawstwa

czw12wrz11:4512:15Recepcja twórczości Mateusza z Krakowa w krakowskim środowisku intelektualnym u schyłku XIV i w pierwszej połowie XV wiekudr Włodzimierz Zega (Polska Akademia Nauk)11:45 - 12:15 CTW-220 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

czw12wrz11:4512:15Etyka sztucznej inteligencjidr Sebastian Szymanski (Uniwersytet Warszawski)11:45 - 12:15 GG-245 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Etyki Szczegółowej i Stosowanej

czw12wrz11:4512:15Modele atomizmumgr Michał Pelian (Uniwersytet Łódzki)11:45 - 12:15 CTW-202 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Ontologii i Metafizyki