Polski Zjazd Filozoficzny
program

10 września 2019, wtorek

wrzesień, 2019

pon09wrz(wrz 9)12:00wt10(wrz 10)16:00Franciszkański Hofman. Wystawa w Muzeum KUL12:00 - 16:00 (10) Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

wt10wrz09:0010:30szczególnie polecamyAspects of the Grammar and Logic of Relative Termsprof. Peter Simons09:00 - 10:30 CTW-408 (Centrum Transferu Wiedzy)

wt10wrz10:0016:00szczególnie polecamyKiermasz książek naukowych10:00 - 16:00 Atrium Collegium Norwidianum

wt10wrz10:3011:00Swój/Obcy. Taki Sam/Inny. Przyjaciel/Wróg... - Szkic fenomenologii Drugiegodr hab. Waldemar Czajkowski, prof. PŚ (Politechnika Śląska)10:30 - 11:00 C-306 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Antropologii Filozoficznej

wt10wrz10:3011:30zmiana terminuO integrującej i poznawczej funkcji sztuki w filozofii hermeneutycznejdr Mariusz Oziębłowski (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie)10:30 - 11:30 GG-207 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Sztuki i Estetyki

wt10wrz10:3019:15Etyka biznesu10:30 - 19:15 CTW-216 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Etyki Szczegółowej i Stosowanej sympozjum lub panel:Etyka biznesu

wt10wrz10:3011:00Człowiek w cyberprzestrzeni – refleksje prospektywneprof. dr hab. Lech W. Zacher 10:30 - 11:00 GG-248 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Techniki

wt10wrz10:3012:45Znaczenie filozofii Kartezjusza10:30 - 12:45 CTW-204 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej sympozjum lub panel:Znaczenie filozofii Kartezjusza

wt10wrz10:3011:00Kategoria organizmu jako ontologiczny fundament interdyscyplinarności nauk o człowiekudr hab. Zbigniew Pańpuch (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)10:30 - 11:00 C-623 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Antropologii Filozoficznej

wt10wrz10:3011:00Uproszczona semantyka Kripkego dla pewnych normalnych logik modalnychprof. dr hab. Andrzej Pietruszczak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)10:30 - 11:00 CTW-219 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Logiki

wt10wrz10:3011:00Z metafizyki człowiekadr Jędrzej Stanisławek (Politechnika Warszawska)10:30 - 11:00 CTW-202 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Ontologii i Metafizyki

wt10wrz10:3011:00Krótka historia o wygaszaniu nadziei z ekskursem w stronę „zwrotu pamięciowego”dr hab. Andrzej Leder, prof. PAN (Polska Akademia Nauk)10:30 - 11:00 GG-247 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Kultury

wt10wrz10:3011:00Co to jest charakter fenomenalny percepcji?dr Paweł Zięba (Uniwersytet Jagielloński)10:30 - 11:00 GG-208 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Umysłu i Kognitywistyki

wt10wrz10:3011:00Klasyczna koncepcja szczęścia: ujęcie Roberta Spaemannadr hab. Józef Kożuchowski (Wyższe Seminarium Duchowne w Elblągu)10:30 - 11:00 GG-246 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Etyki Ogólnej

wt10wrz10:3011:00Absolutism, Relativism and Semantic Theory of Truthprof. dr hab. Jan Woleński (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie)10:30 - 11:00 CTW-102 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Gości Zagranicznych/Foreign Guest Section

wt10wrz10:3011:00Narracja mitologiczna a problem kształtowania etycznej tożsamości człowiekadr hab. Maria Boużyk, prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)10:30 - 11:00 GG-245 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Etyki Szczegółowej i Stosowanej

wt10wrz10:3011:00Tradycjonalizm jako filozofia politycznaprof. dr hab. Jacek Bartyzel (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)10:30 - 11:00 C-608 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

wt10wrz10:3011:00Trzy problemy "Bożego ukrycia"dr Miłosz Hołda (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)10:30 - 11:00 CTW-104 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Filozofii Religii

wt10wrz10:3011:00O pojęciu obowiązku niedoskonałegoprof. dr hab. Wojciech Załuski (Uniwersytet Jagielloński)10:30 - 11:00 C-605 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

wt10wrz10:3011:00O tzw. manewrze z zasadnej stwierdzalności, kontekstualizmie i problemie Gettieradr hab. Tomasz Puczyłowski (Uniwersytet Warszawski)10:30 - 11:00 CTW-302 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Epistemologii i Metafilozofii

wt10wrz10:3011:00Prawda - realny cel badań czy złudny miraż?prof. dr hab. Elżbieta Kałuszyńska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)10:30 - 11:00 CTW-304 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Metodologii i Filozofii Nauki

wt10wrz10:3011:00Edukacja a autorytet. Zajęcia warsztatowe z filozofiiprof. dr hab. Aldona Pobojewska (Uniwersytet Łódzki)10:30 - 11:00 C-321 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Dydaktyki Filozofii

wt10wrz10:3011:00Oświeceniowe korygowanie kartezjanizmuprof. dr hab. Zbigniew Drozdowicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)10:30 - 11:00 CTW-204 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej sympozjum lub panel:Znaczenie filozofii Kartezjusza

wt10wrz10:3011:00Przedmiot filozofii przyrody w świetle fizyki współczesnejprof. dr hab. Anna Lemańska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)10:30 - 11:00 C-324 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Przyrody i Filozofii Przyrodoznawstwa

wt10wrz10:3011:00Apologeci greccy II w. o pochodzeniu światadr hab. Jacek Zieliński (Uniwersystet Wrocławski)10:30 - 11:00 CTW-220 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

wt10wrz10:3011:00Etyka biznesu a etyka intencjidr Maciej Soin (Politechnika Łódzka)10:30 - 11:00 CTW-216 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Etyki Szczegółowej i Stosowanej sympozjum lub panel:Etyka biznesu

wt10wrz10:3011:00Filozofia wychowania Mikołaja Reja w "Żywocie człowieka poczciwego"dr hab. Rafał Leszczyński, prof. ChAT (Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie)10:30 - 11:00 CTW-203 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Polskiej

wt10wrz10:3011:00Język z perspektywy logiki i lingwistykiprof. dr hab. Anna Brożek (Uniwersytet Warszawski)10:30 - 11:00 CTW-217 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Semiotyki i Filozofii Języka

wt10wrz11:0011:30Rachunki bisekwentowe w zastosowaniu do logik nieklasycznychprof. dr hab. Andrzej Indrzejczak (Uniwersytet Łódzki)11:00 - 11:30 CTW-219 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Logiki

wt10wrz11:0011:30Program epistemologiczny Kartezjuszadr hab. Przemysław Gut, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II )11:00 - 11:30 CTW-204 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej sympozjum lub panel:Znaczenie filozofii Kartezjusza

wt10wrz11:0011:30Istnienie człowieka a metafizykadr hab. Piotr Mazur, prof. AIK (Akademia Ignatianum w Krakowie)11:00 - 11:30 C-623 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Antropologii Filozoficznej

wt10wrz11:0011:30Świadectwo jako płaszczyzna zaufaniadr Maria Pleskaczyńska (Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa im. A. Einsteina w Wilanowie)11:00 - 11:30 C-306 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Antropologii Filozoficznej

wt10wrz11:0011:30zmiana terminuObiektywna naukowa racjonalność i jej przekraczanie w filozofii Gastona Bachelardamgr Hanna Makurat-Snuzik (Uniwersytet Gdański)11:00 - 11:30 GG-207 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Sztuki i Estetyki

wt10wrz11:0011:30Zło nieusprawiedliwione, zło przejrzyste i pospolite. Refleksja nad fenomenem zła w perspektywie personalistycznejprof. dr hab. Władysław Zuziak (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)11:00 - 11:30 GG-246 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Etyki Ogólnej

wt10wrz11:0011:30Filozofia przyrody jako filozofia procesudr Piotr Leśniak (Uniwersytet Opolski)11:00 - 11:30 C-324 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Przyrody i Filozofii Przyrodoznawstwa

wt10wrz11:0011:30Kształcenie kompetencji filozoficznych poprzez wykorzystanie edukacyjnej gry „Drzewo-słów”dr Katarzyna Kuczyńska (Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli)11:00 - 11:30 C-321 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Dydaktyki Filozofii

wt10wrz11:0011:30Zaimki zwrotne i autoreferencja w „Charmidesie”: czy można odnaleźć apercepcję u Platona?mgr Jan Skarbek-Kazanecki (Uniwersytet Łódzki)11:00 - 11:30 CTW-220 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

wt10wrz11:0011:30Problem interdyscyplinarność w badaniach nad techniką na przykładzie teorii krytycznej i studiów nad nauką i technikądr Tomasz Łach (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)11:00 - 11:30 GG-248 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Techniki

wt10wrz11:0011:30Czy można uprawiać realistyczną filozofię transcendentalną?dr hab. Andrzej Lisak, prof. PG (Politechnika Gdańska)11:00 - 11:30 CTW-302 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Epistemologii i Metafilozofii

wt10wrz11:0011:30Wstęp do nie-ludzkiej widmontologiidr Andrzej Marzec (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)11:00 - 11:30 GG-247 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Kultury

wt10wrz11:0011:30Argument z ukrytości a perspektywa drugoosobowadr Marek Dobrzeniecki (Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie)11:00 - 11:30 CTW-104 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Filozofii Religii

wt10wrz11:0011:30Topologia osoby a problem identyczności osobowejdr Bartłomiej Skowron (Politechnika Warszawska)11:00 - 11:30 CTW-202 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Ontologii i Metafizyki

wt10wrz11:0011:30Lekcja zapomnienia: Franklin Ankersmit i Jeffrey Alexander o radykalnym zerwaniu i pamięci przeszłości, do której nie ma powrotudr hab. Magdalena Żardecka, prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski)11:00 - 11:30 C-608 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

wt10wrz11:0011:30Współczesne dekonstrukcje podmiotu a legitymizacja współczesnego państwadr hab. Arkadiusz Barut (Uniwersytet Wrocławski)11:00 - 11:30 C-605 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

wt10wrz11:0011:30Relacja znaczenia i prawdy w kontekście dyskusji na temat normatywności znaczeniadr hab. Janina Buczkowska, prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)11:00 - 11:30 CTW-217 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Semiotyki i Filozofii Języka

wt10wrz11:0011:30Podstawy polskiej pedagogikidr hab. Rafał Charzyński (Katolicki Uniwersytet Lublelski Jana Pawła II)11:00 - 11:30 CTW-203 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Polskiej

wt10wrz11:0011:30Współczesne wyzwania wobec idei społecznej odpowiedzialności biznesudr hab. Halina Zboroń (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)11:00 - 11:30 CTW-216 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Etyki Szczegółowej i Stosowanej sympozjum lub panel:Etyka biznesu

wt10wrz11:0011:30Klasyczna i nieklasyczna filozofia nauki.dr hab. Marek Sikora, prof. PW (Politechnika Wrocławska)11:00 - 11:30 CTW-304 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Metodologii i Filozofii Nauki

wt10wrz11:0011:30Refleksja jako źródło autorytetu: samozobowiązanie i tożsamość praktycznadr Adriana Warmbier (Uniwersytet Jagielloński)11:00 - 11:30 GG-245 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Etyki Szczegółowej i Stosowanej

wt10wrz11:0011:30Widzieć za pomocą dotyku i słuchu. Na czym polega doświadczenie substytucji sensorycznej?dr Magdalena Reuter (Uniwersytet Jagielloński)11:00 - 11:30 GG-208 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Umysłu i Kognitywistyki

wt10wrz11:0011:30Cognitive Metaphysics for Immediate Truthmakersprof. dr hab. Adam Przepiórkowski (Uniwersytet Warszawski)11:00 - 11:30 CTW-102 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Gości Zagranicznych/Foreign Guest Section

wt10wrz11:4512:15System filozoficzno-przyrodoznawczy Roberta Boyle’adr Radosław Kazibut (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)11:45 - 12:15 C-324 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Przyrody i Filozofii Przyrodoznawstwa

wt10wrz11:4512:15Niepewność istnienia Boga a ludzka wolnośćdr Stanisław Ruczaj (Uniwersytet Jagielloński)11:45 - 12:15 CTW-104 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Filozofii Religii

wt10wrz11:4512:15Dylemat nieredukcyjnego fizykalistydr hab. Mariusz Grygianiec (Uniwersytet Warszawski)11:45 - 12:15 CTW-202 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Ontologii i Metafizyki

wt10wrz11:4512:15zmiana terminuIntencjonalność dzieła sztuki w filozofii kultury Josepha Margolisa a intencjonalność w ujęciu fenomenologii Edmunda Husserla i Romana Ingardenadr Aleksandra Łukaszewicz-Alcaraz (Akademia Sztuki w Szczecinie)11:45 - 12:15 GG-207 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Sztuki i Estetyki

wt10wrz11:4512:15Pytanie o technikę Martina Heideggera, dzisiaj - w dobie sztucznej inteligencjidr hab. Grzegorz Szulczewski, prof. SGH (Szkoła Główna Handlowa)11:45 - 12:15 GG-248 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Techniki

wt10wrz11:4512:15Posthumanistyczne rozumienie rzeczy. Czy to już nowy materializm?dr Katarzyna Krawerenda-Wajda (Uniwersytet Jagielloński)11:45 - 12:15 GG-247 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Kultury

wt10wrz11:4512:15Spór o zasadę personalizmu w lubelskiej szkole etykidr hab. Alfred Wierzbicki (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)11:45 - 12:15 GG-246 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Etyki Ogólnej

wt10wrz11:4512:15Konteksty filozoficzne i kulturowe filozofii ks. Feliksa Jarońskiegoprof. dr hab. Stanisław Janeczek (Katolicki Uniwersytet Lublelski Jana Pawła II)11:45 - 12:15 CTW-203 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Polskiej

wt10wrz11:4512:15Debata oksfordzka w dydaktyce filozofiidr hab. Paweł Gondek (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II )11:45 - 12:15 C-321 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Dydaktyki Filozofii

wt10wrz11:4512:15Z semantyki logiki zmiany LCG. O definiowalności niektórych klas historii zmian sytuacyjnychdr hab. Kordula Świętorzecka, prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)11:45 - 12:15 CTW-219 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Logiki

wt10wrz11:4512:15Sceptycyzmdr Jędrzej Stanisławek (Politechnika Warszawska)11:45 - 12:15 CTW-302 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Epistemologii i Metafilozofii

wt10wrz11:4512:15Etyka i medycyna jako jedyne owoce nauki Kartezjańskiejdr hab. Tomasz Stegliński, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)11:45 - 12:15 CTW-204 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej sympozjum lub panel:Znaczenie filozofii Kartezjusza

wt10wrz11:4512:15Dwojaka natura ontologiczna znaków językowych i problem ich wzajemych relacjiprof. dr hab. Urszula Wybraniec-Skardowska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)11:45 - 12:15 CTW-217 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Semiotyki i Filozofii Języka

wt10wrz11:4512:15Osobowe istnienie. U źródeł egzystencjalnej metafizyki osobydr hab. Arkadiusz Gudaniec (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)11:45 - 12:15 C-623 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Antropologii Filozoficznej

wt10wrz11:4512:15Odmowa świadczenia usług w świetle moralnych podstaw rynkudr hab. Jacek Sójka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)11:45 - 12:15 CTW-216 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Etyki Szczegółowej i Stosowanej sympozjum lub panel:Etyka biznesu

wt10wrz11:4512:15Ewolucja metafory jaskini Platona na tle jego dialogówmgr Jarosław Marek Spychała (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)11:45 - 12:15 CTW-220 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

wt10wrz11:4512:15Małżeństwo – kontrakt, prawo czy relacja? Analiza filozoficznadr Andrzej Waleszczyński (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)11:45 - 12:15 C-605 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

wt10wrz11:4512:15"Bądź sobą!" jako postulat magicznydr Maciej Urbanek (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)11:45 - 12:15 C-306 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Antropologii Filozoficznej

wt10wrz11:4512:15Ian Hacking a realizm.mgr Krzysztof Tarkowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)11:45 - 12:15 CTW-304 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Metodologii i Filozofii Nauki

wt10wrz11:4512:15Koncepcja doświadczenia aksjologicznegodr Justyna Stecko (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)11:45 - 12:15 GG-245 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Etyki Szczegółowej i Stosowanej

<