Sekcje tematyczne

Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej. Zaproszenie

Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej
Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

 

Drogie Koleżanki i Koledzy!

Zjazd filozoficzny jest dobrą okazją do pokazania środowiska historyków filozofii dawnej szerszej publiczności, w związku z tym chciałbym zaprosić Was wszystkich do wzięcia w nim czynnego udziału, a zarazem chciałbym, żeby udało nam się uniknąć pułapki, w którą wpada wiele dużych imprez naukowych, mianowicie przypadkowości i bezładu. Najłatwiej o nie, gdy spotkanie przekształci się w sesję de omnibus rebus scibilibus et quibusdam aliis. Toteż chciałbym zaproponować pewne tematy przewodnie, które, mam nadzieję, dadzą możliwość prezentacji środowiska, a zarazem uchronią nas od chaosu i uwolnią od konieczności słuchania referatów od od Sasa do Lasa.

Istotą mojego zamysłu jest na skupienie się na refleksji na poziomie metarefleksji nad naszą subdyscypliną filozoficzną lub/i historyczną. Po pierwsze, chcę zaprosić do namysłu nad krytyką źródeł. W odniesieniu do myśli starożytnej ważna jest w tym względzie kwestia relacji doksograficznych: ich wiarygodność, sposób prezentacji omawianych autorów od strony retorycznej, jak też doktrynalnej (np. pytanie, na ile możemy polegać na historyczno-filozoficznych relacjach Arystotelesa, do jakiego stopnia i w jakim kierunku Platon przekształca  bohaterów swoich dialogów w stosunku do ich pierwowzorów historycznych). Z kolei w odniesieniu do materiału średniowiecznego najciekawszy wydaje mi się problem powiązania wiedzy o doktrynach z wiedzą na temat źródeł rękopiśmiennych (ich powstawania, rozpowszechniania, obiegu, śladów wykorzystywania przez średniowiecznych czytelników). Nie chodzi tu o proste stwierdzenie, że idee są „przechowywane” w rękopisach, ale o pokazanie, w jaki sposób wiedza o zapleczu materialnym życia umysłowego modyfikuje historię doktryn średniowiecznych.

Po drugie, chciałbym zaproponować jako temat do przemyślenia kwestię prezentacji materiału historycznego czytelnikom współczesnym, czyli zapytać, jak specjaliści, historycy filozofii dawnej, powinni pokazywać ją filozofom współczesnym tak, by była atrakcyjna dla jednych i drugich, by pokazywała postacie historyczne jako partnerów intelektualnych współczesności, a zarazem nie pozbawiała ich swoistości, jak wychodzić do historią filozofii do historyków kultury; i wreszcie jak przekładać teksty z języków klasycznych i jakich błędów się przy tym wystrzegać.

Po trzecie, chcę zachęcić do namysłu nad kwestią samego pojęcia filozofii w epokach dawnych i tego, jak różni się ono od współczesnego rozumienia, rozumień naszej dyscypliny oraz, jak współczesne wyobrażenia o filozofii wpływają na uprawianie historii filozofii.

Zachęcając do przemyśleń i czekając na konkretne propozycje, cieszę się na nasze spotkanie w Lublinie.

Mikołaj Olszewski

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *