publikacje

Principia – zaproszenie do nadsyłania publikacji

Szanowni Państwo, Uczestnicy Polskiego Zjazdu Filozoficznego w Lublinie!

W imieniu czasopisma „Principia” – wydawanego przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego – chcielibyśmy poinformować, że najbliższy numer (tom 2020) czasopisma ma być poświęcony publikacji wybranych wystąpień zjazdowych – czy też artykułów powstałych na bazie tych wystąpień. W związku z tym chcielibyśmy Państwa zaprosić do nadsyłania artykułów proponowanych do publikacji.

Jednocześnie winni jesteśmy następujące wyjaśnienie. W minionych latach to warszawski „Przegląd Filozoficzny” publikował wybór wystąpień zjazdowych: zwykle wystąpienie inauguracyjne, wystąpienia plenarne i wybór wystąpień w sekcjach tematycznych. Tym razem będzie pewnie podobnie. Jest jednak jasne, że wybór wystąpień w sekcjach ze względu na limit miejsca zawsze mógł być jedynie bardzo ograniczony. Zatem zaproszenie do publikacji ze strony „Principiów” powinno być rozumiane jako uzupełnienie cennej działalności „Przeglądu Filozoficznego”, a w żadnym razie nie jako inicjatywa stojąca z nią w jakiejkolwiek konkurencji.

Artykuły przedłożone „Principiom” do publikacji zostaną oczywiście – zgodnie z wymogami jakim podlegają czasopisma recenzowane – poddane standardowym recenzjom, od których będzie zależeć decyzja o przyjęciu do druku. Szczegółowe informacje na temat przygotowania manuskryptu znajdują się poniżej.

Dla najlepszego artykułu przyjętego do publikacji przewidziana jest nagroda w wysokości 4000 złotych brutto. Redakcja zastrzega sobie prawo do podziału tej nagrody pomiędzy dwa wyróżnione artykuły.

Artykuły powinny być przesyłane na adres zwrotny, tzn. principia@uj.edu.pl do 31 grudnia 2019 15 stycznia 2020 r..

Z poważaniem,

Krzysztof Guczalski

http://www.ejournals.eu/Principia/

 

Szczegółowe informacje na temat przygotowania i warunków złożenia manuskryptu:

  1. 1Artykuły mogą być napisane w języku polskim lub angielskim. W przypadku wyboru języka angielskiego artykuł powinien zostać poddany kompetentnej korekcie językowej, najlepiej przez osobę, której językiem ojczystym jest angielski i jednocześnie posiadającą doświadczenie w redagowaniu prac akademickich.
  2. Format pliku edytowalny, tzn. word, open office, rtf itp. (nie pdf).
  3. Artykuł powinien być przygotowany do anonimowego procesu recenzyjnego, tzn. nie powinien zawierać nazwiska autora ani w tekście, ani we właściwościach pliku. W szczególności należy usunąć wszelkie informacje bibliograficzne na temat własnych publikacji autora (po przyjęciu do druku będą one oczywiście mogły zostać przywrócone).
  4. Artykuł w zasadzie nie powinien przekraczać jednego arkusza wydawniczego (tzn. 40 000 znaków, liczonych łącznie ze spacjami i przypisami).
  5. Powinien być zaopatrzony w abstrakt (500 – 1000 znaków), 5–8 słów kluczowych oraz kompletną bibliografię wszystkich źródeł cytowanych czy choćby wzmiankowanych. Na tym etapie wystarczy abstrakt i słowa kluczowe w języku polskim. Angielskie odpowiedniki będą mogły być dostarczone po ewentualnym przyjęciu artykułu do publikacji.
  6. Przypisy i bibliografia powinny być sporządzone zgodnie z formatem stosowanym w „Principiach”. Opis tego formatu nie jest załączony, ponieważ niektóre serwery mają skłonność kwalifikowania maili z załącznikami przychodzących z nieznanego adresu jako spam. Osoby, które rozważają złożenie artykułu proszone są o informację zwrotną i odpowiedni plik zostanie dosłany.
  7. Artykuł nie może być wcześniej opublikowany ani jednocześnie przedłożony do publikacji w innym miejscu. Poprzez złożenie artykułu autor zobowiązuje się, że do czasu jego opublikowania w „Principiach” albo uzyskania informacji o jego odrzuceniu nie zgłosi tekstu do innej publikacji.​

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *