Uroczyste Otwarcie XI Polskiego Zjazdu Filozoficznego

Dziekan Wydziału Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ma zaszczyt zaprosić Uroczyste Otwarcie XI Polskiego Zjazdu Filozoficznego. Uroczystość odbędzie się w poniedziałek, 9 września 2019 r. o godz. 15.00 (Aula Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Gmach Główny KUL).

Program
Uroczyste otwarcie XI Polskiego Zjazdu Filozoficznego

Wykład inauguracyjny
Prof. dr hab. Jacek Jadacki – Zagadka przyczynowości

Koncert Caravana Banda

Uroczysta kolacja inauguracyjna

Zebranie Sekcji Filozoficznej Wykładowców Uczelni Katolickich

Zebranie Sekcji Filozoficznej Wykładowców Uczelni Katolickich

Serdecznie zapraszamy na zebranie Sekcji Filozoficznej Wykładowców Uczelni Katolickich.

Sekcja Filozoficzna Wykładowców Uczelni Katolickich to środowisko profesorów i wykładowców filozofii wyższych uczelni katolickich w Polsce działające przy Radzie Naukowej Konferencji Episkopatu Polski; wcześniej funkcjonowała jako Sekcja Profesorów i Wykładowców Filozofii działająca przy Komisji Episkopatu ds. Nauki Katolickiej.

Spotkanie rozpocznie się o godz. 13.30 12 września 2019 r. w sali CTW-113.

Teizm, ateizm, religia. Najnowsze spory w anglosaskiej filozofii analitycznej - Gutowski Piotr, Iwanicki Marcin

Teizm, ateizm, religia. Najnowsze spory w anglosaskiej filozofii analitycznej

Z wielką przyjemnością informujemy, że nakładem Wydawnictwa KUL ukazała się antologia tekstów z zakresu analitycznej filozofii religii pt. Teizm, ateizm i religia. Najnowsze spory w anglosaskiej filozofii analitycznej. Redaktorami tomu są Piotr Gutowski i Marcin Iwanicki.

W tomie udostępniono czytelnikom 37 ważnych tekstów współczesnych filozofów religii, które albo nie były przełożone na język polski, albo opublikowano je w osobnych tomach polskich czasopism filozoficznych. Teksty te zostały podzielone na pięć części:

Zło i milczenie Boga
Wielość religii i światopoglądów
Natura Boga
Bóg a granice nauki
Bóg a sens życia.

Lubelska Szkoła Filozoficzna

W czasie panelu dyskusyjnego proponujemy zatrzymać się nad określeniem podwalin, jakie Lubelska Szkoła Filozoficzna położyła w metafizyce (z antropologią, filozofią religii i filozofią kultury), dostrzec jej interakcje przede wszystkim z metodologią nauk i szeroko rozumianą logiką oraz dokonać syntetyzującego spojrzenia na Szkołę i jej dokonania, by w części drugiej z udziałem uczestników panelu zastanowić się nad wartością poznawczą filozofowania, charakterystycznego dla Szkoły, we współczesnych badaniach filozoficznych, także w dyscyplinach filozoficznych spoza rdzenia Szkoły.

Historia filozofii a filozofia. Panel dyskusyjny

Historia filozofii a filozofia

Historyk filozofii znajduje się poniekąd w sytuacji etyka oceniającego ludzki czyn. Zadaje on, czy też nie zadaje sobie pytania: co jest istotne w analizowanej filozofii? I na tak postawione pytanie odpowiada w pierwszym rzędzie: intencja. Zatem również w odniesieniu do historyka filozofii ważne jest poznanie zamiaru, z jakim analizowany filozof podejmuje określony problem. Ta kwestia jest zresztą najbardziej dyskusyjna, gdyż ujawnia się tu zarzewie konfliktu: czy poznanie intencji, stoi w sprzeczności z pożądanym dystansem?

Etyka życia publicznego. Panel dyskusyjny

Etyka życia publicznego

Spośród mnogich tematów etyki życia publicznego proponuję do dyskusji dwa, zawsze ważne, a dziś – także w Polsce – szczególnie aktualne:

1. Modele demokracji. Respekt dla tradycji a wyzwania współczesności: konserwatyzm czy liberalizm?
2. Filozofia narodu. Czy i czym różni się patriotyzm od nacjonalizmu?

Spacer Filozofów po Lublinie

Spacer Filozofów po Lublinie

Z okazji XI Polskiego Zjazdu Filozoficznego zapraszamy Państwa na bezpłatny spacer do najpiękniejszych i najbardziej tajemniczych miejsc w Lublinie. Podczas wędrówki zajrzymy do miejsc, które szczególnie wpisały się w historię naszego miasta, kraju i Europy. Przejdziemy między innymi szlakiem Unii Lubelskiej, szczególnie ważnym w tym roku, wszak obchodzimy jubileusz 450-lecia Unii. Odwiedzimy Kaplicę Trójcy Świętej, która jest jednym z najcenniejszych zabytków sztuki średniowiecznej w Polsce i w Europie. Doskonałe […]

Zapraszamy do udziału w panelu dyskusyjnym pt. Filozofia ekonomii. Panel odbędzie się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II podczas XI Polskiego Zjazdu Filozoficznego w dniu 12 września 2019  r. o godz. 15.00 (sala CTW-114).

Filozofia ekonomii

Filozofia ekonomii stanowi intensywnie rozwijający się obszar refleksji filozoficznej. Uczestnicy panelu odniosą się do kilku kluczowych problemów poddawanych analizie w ramach filozofii ekonomii. Przedmiotem debaty będzie więc refleksja nad sposobami rozumienia racjonalności w ekonomii, czy też dyskusja nad statusem modeli ekonometrycznych. Ponadto, Paneliści odniosą się do problemu relacji dobrobytu ekonomicznego i społecznego, a także natury ekonomicznego wyboru.

Logika filozoficzna – filozofia w logice

Pojęcia i metody wypracowane w logice formalnej oraz metalogice mogą zostać wykorzystane w eksplikacji koncepcji filozoficznych.

Refleksja filozoficzna jest z kolei niezbędna w próbach wyjaśniania genezy oraz uzasadnienia praw logiki. Możemy pytać czy prawa logiki są tworzone czy też odkrywane i jakie władze poznawcze są za to odpowiedzialne. Również status obowiązywalności praw logiki jest problemem wymagającym zaangażowania analiz filozoficznych.