Principia – zaproszenie do nadsyłania publikacji

Szanowni Państwo, Uczestnicy Polskiego Zjazdu Filozoficznego w Lublinie! W imieniu czasopisma „Principia” – wydawanego przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego – chcielibyśmy poinformować, że najbliższy numer (tom 2020) czasopisma ma być poświęcony publikacji wybranych wystąpień zjazdowych – czy też artykułów powstałych na bazie tych wystąpień. W związku z tym chcielibyśmy Państwa zaprosić do nadsyłania artykułów proponowanych do publikacji. Jednocześnie winni jesteśmy następujące wyjaśnienie. W minionych latach to warszawski […]

Filozofia i Nauka – zaproszenie do nadsyłania publikacji

W imieniu redakcji czasopisma Filozofia i Nauka zapraszamy do nadsyłania treści Panstwa wystapień jko artykułów do publikacji w tymże czasopiśmie.   Zakres tematyczny W czasopiśmie jest prezentowana filozoficzna problematyka, która ma związki z nauką, a więc: problematyka filozoficzna asymilującą wyniki nauki jako przedmiot swych analiz, źródła informacji lub inspiracje, w tym filozofia przyrody, antropologia filozoficzna, filozofia umysłu; epistemologia i metodologia; dociekania nad filozofią projektowaną jako nauka; rozważania […]