Redukcjonizm neuroestetyczny. Czy nauka jest w stanie wyjaśnić przeżycia estetyczne?

Pojawienie się neuroestetyki – programu badawczego mającego na celu odkrycie funkcji tzw. „mózgu/umysłu estetycznego” – wzbudziło nowe nadzieje na wyjaśnienie zagadek dotyczących natury piękna, doznań estetycznych i reakcji na sztukę. Wśród podejść preferowanych przez naukowców dominują ujęcia naturalistyczne i redukcjonistyczne, których celem jest wyjaśnienie tajemnicy piękna, doznań estetycznych i emocji towarzyszących sztuce poprzez badanie ich […]

Estetyka kognitywna – w poszukiwaniu nowej teorii widzenia?

Wśród czterech głównych gałęzi rozwijającej się Nowej Humanistyki możemy znaleźć humanistykę kognitywną, w ramach której klasyczne refleksje, wyniki i metody humanistyczne opiera się na głębokiej współpracy i wymianie z naukami przyrodniczymi. Wśród wielu dyscyplin humanistyki kognitywnej można także odnaleźć badania związane z neuroestetyką lub szerzej – z estetyką kognitywną. Chociaż wymiar poznawczy w estetyce był […]