Metafizyka i idea zbawienia

Wykład będzie składał się z czterech części. W pierwszej, której można nadać etykietę ‘wizje’, zarysuję pewien sposób interpretacji myśli filozoficznej Zachodu jako usiłowania poradzenia sobie z problemem ‘katastrofy aksjologicznej’, która miałaby miejsce wtedy, gdyby nie istniało ‘wieczne ocalenie’ dla osób ludzkich i pozaludzkich. W części drugiej, której można przydać nazwę ‘ogromy’, wskażę, jak daleko może […]