Konsumpcyjna absolutyzacja wolności

Przedmiotem wystąpienia jest próba spojrzenia na to w jaki sposób realizowana jest wolność jednostki w świecie konsumpcji, który w ślad za R. Kapuścińskim można określić jako świat, w którym „jadłospis zastąpił Dekalog”. Czy w tym obszarze naszej aktywności nie tylko pojmowanie, ale głównie realizowanie wolności jest czymś szczególnym w porównaniu z okresem przednowoczesnym i nowoczesnym? […]