XI Polski Zjazd Filozoficzny. Wydział Filozofii KUL | Lublin | 9-14 września 2019

Zagadka przyczynowości

Związek przyczynowo-skutkowy jest jedną z najważniejszych relacji ontologicznych. Świadczy o tym m.in. to, że pojęciem związku przyczynowo-skutkowego posługujemy się zarówno w życiu (stosunki prawne włączając), jak i w różnych dziedzinach nauki, m.in. w fizyce, biologii, psychologii (por. motywacja), medycynie (por. czynniki chorobotwórcze), prakseologii (por. sprawstwo) i – last but not least – w teologii (por. creatio). Wykład […]