Czy średniowieczna matematyczna teologia i filozofia przyrody wpłynęły na rozwój myśli nowożytnej?

W powszechnej opinii wyrażanej przez znakomitą większość historyków filozofii panuje przekonanie, że zastosowanie matematyki do filozofii przyrody oraz teologii przyczyniło się do powstania nowożytnej nauki. Druga, powtarzana przez większość historyków filozofii, teza uznaje za pewnik fakt, że w średniowieczu matematyka nie była i co więcej nie mogła być właściwym językiem opisu zjawisk fizycznych, nie można […]