Co to jest charakter fenomenalny percepcji?

Najogólniej rzecz ujmując, charakter fenomenalny percepcji to zbiór własności określających to, jak postrzegany przedmiot jawi się z perspektywy pierwszoosobowej. Można wyróżnić co najmniej trzy filozoficzne koncepcje dotyczące natury charakteru fenomenalnego. Zgodnie z teorią A, doświadczenie percepcyjne nabywa swój charakter fenomenalny wraz z uświadomieniem sobie przez podmiot treści tego doświadczenia. Skoro charakter fenomenalny określa wyłącznie świadome […]

Widzieć za pomocą dotyku i słuchu. Na czym polega doświadczenie substytucji sensorycznej?

Substytucja sensoryczna (SS) występuje wtedy, gdy informacja z jednej modalności sensorycznej (np. wzrok) jest tłumaczona na inną modalność sensoryczną (np. słuch lub dotyk). SS jest możliwa dzięki urządzeniom do substytucji sensorycznej (SSD). SSD mogą być używane do rozpoznawania obiektów, reprezentowania kolorów i nawigacji w przestrzeni. Zwykle są one zaprojektowane do pomocy osobom niewidomym, ale również […]