Filozofia w Polsce po reformie: szanse i zagrożenia

Celem panelu jest refleksja nad zmianami, jakie reforma nauki i szkolnictwa wyższego już wywołała i zapewne jeszcze wywoła w środowisku filozoficznym. Reforma zmierzała  m.in. do podniesienia poziomu badań naukowych poprzez wyłonienie najlepszych uniwersytetów i instytutów, które zostaną odpowiednio dofinansowane. Powstaje pytanie o to, czy i jakie działania podejmuje się w najbardziej prestiżowych polskich uczelniach, aby […]