Marian Kurdziałek a neoscholastyczny model studiów mediewistycznych

W jednym ze swoich artykułów przedstawiłam, wspierając się na ustaleniach Johna Inglisa, neoscholastyczny paradygmat uprawiania mediewistyki, którego „wynalazcami” byli Kleutgen i Stöckle, a który znalazł swoją podbudowę w encyklice Leona XIII “Aeterni Patris”. W Polsce model ten upowszechnił się dzięki studiom Gilsona i Swieżawskiego. Ks. Marian Kurdziałek, profesor historii filozofii starożytnej i średniowiecznej na KUL-u […]

Czy istnieje filozofia indyjska?

Rozważania dotyczą pojęcia i definicji filozofii. Wielu myślicieli zachodnich uważa filozofię za dziedzinę wyrosłą na gruncie kultury śródziemnomorskiej i do tej kultury ograniczonej. W świetle tego poglądu wszelkie rozmyślania natury ogólnej w kulturach orientalnych określane bywają jako „światopogląd”, ”mroczny mistycyzm” itp. Gdyby jednak filozofowanie związane było z jedną tylko kulturą, myśl filozoficzna nie miałaby przesłania […]