Tradycjonalizm jako filozofia polityczna

Tradycjonalizm jest polisemantycznym określeniem wskazującym usposobienie, zespół nawyków i obyczajów albo przekonań czy nawet spójnej i kompletnej doktryny, którego precyzyjniejszy sens odczytać można dopiero identyfikując jego zakres przedmiotowy (sferę religijną, filozoficzną, społeczno-polityczną, kulturalną, artystyczną, obyczajową etc.), bądź – w wypadku tradycjonalizmu społeczno-politycznego – sposób rozumienia tego terminu w różnych ujęciach szeroko rozumianej postawy i doktryny […]

Lekcja zapomnienia: Franklin Ankersmit i Jeffrey Alexander o radykalnym zerwaniu i pamięci przeszłości, do której nie ma powrotu

Zapomnienie to znaczniej mniej niż wybaczenie i pojednanie. Zapominając, schodzimy z religijnych i moralnych wyżyn w ludzki świat nieudolności i bezsilności. Choć odmienne są horyzonty pamięci i zapomnienia, sztuce pamięci (ars memoriae) towarzyszy nieodmiennie, nie mniej od niej istotna i nie mniej głęboka, arcyludzka sztuka zapomnienia (ars oblivionis). Indywidualna tożsamość oraz polityczna jedność powstają dzięki […]