Sympozjum poświęcone pamięci i dziełu Profesora Leona Koja

Bayesowskie ujęcie obiektywności w nauce

W najnowszej obronie bayesowskiego podejścia do filozofii nauki J. Sprenger i S. Hartmann (2019) wskazują jego zalety w wyjaśnianiu społecznego charakteru poznania naukowego (Longino 1990) w odniesieniu do zagadnienia obiektywności. Po zaprezentowaniu tego podejścia wskazuję pewne jego ograniczenia w stosunku do pierwotnej koncepcji Longino, a także w stosunku do bardziej rozbudowanej siatki pojęciowej do oceny […]

Sympozjum poświęcone pamięci i dziełu Profesora Leona Koja

Formalna analiza dialogów prowadzonych w języku naturalnym

W wystąpieniu zaprezentuję formalne systemy dialogowe opracowane na potrzeby modelowania zjawisk językowych obserwowanych w dialogach prowadzonych w języku naturalnym. Zaprezentuję jak wspomniane systemy mogą zostać wykorzystane do analizy kooperacji w dialogu, dialogów prowadzonych w poszukiwaniu informacji a także w kontekście interakcji nauczyciel-uczeń [4]. Postaram się także wykazać jak wskazane podejście do modelowania dialogów zainspirowane jest […]

Sympozjum poświęcone pamięci i dziełu Profesora Leona Koja

Zdarzeniowa koncepcja znaku Leona Koja

Zdarzeniową koncepcję znaku należy uznać za jeden ciekawszych pomysłów teoretycznych Leona Koja; osadzona w jego logicznych i semiotycznych pracach ma duży potencjał badawczy i może posłużyć jako narzędzie do analiz różnych rodzajów znaków w ich szerokim użyciu. Autor stwierdza, że zdarzeniem jest zarówno sam znak (zdarzenie znakowe), jak i przedmiot znaku (zdarzenie oznaczane). Do szeroko […]

Sympozjum poświęcone pamięci i dziełu Profesora Leona Koja

Poglądy Leona Koja na opozycję ‘ekstensja-intensja’

Prof. Koj żywo interesował się problematyką opozycji ekstensja-intensja i to w czasach kiedy ta problematyka się dopiero kształtowała na świecie. Jego rozważania na ten temat są wyjątkowo głębokie i nie straciły aktualności po dzień dzisiejszy. Profesor wyraźnie broni teoriomnogościowej semantyki ekstensjonalnej, nie negując istnienia faktów językowych, których ta semantyka nie tłumaczy. Obszernie dyskutuje semantykę intensjonalną […]

Sympozjum poświęcone pamięci i dziełu Profesora Leona Koja

Zasada przezroczystości. Punkt widzenia Leona Koja

Referat składa się z dwóch części. W części pierwszej  (wprowadzającej) przywołuję — m. in. w ślad za Husserlem, Ossowskim i Schaffem — główne sformułowania „zasady przezroczystości znaku”. W sformułowaniach tych mówi się najczęściej bądź o (1) przezroczystości znaku wobec przedmiotów przez znak oznaczanych (denotowanych, desygnowanych i/lub nazywanych), bądź o (2) przezroczystości znaku wobec jego znaczenia […]

Sympozjum poświęcone pamięci i dziełu Profesora Leona Koja

Semiotyczne warunki porozumiewania się w ujęciu Leona Koja

Główne prace Leona Koja dotyczyły problemów semiotyki, logiki, filozofii języka, filozofii umysłu, etyki. W wielu z nich są odniesienia do zagadnień porozumiewania się, choć nigdzie nie jest to temat główny rozważań. Uwagi o porozumiewaniu się, jakie można znaleźć w pracach Profesora L. Koja dotyczą spełniania warunków  logicznych (np. brak sprzeczności, uznawanie konsekwencji), warunków metodologicznych (np. […]

Sympozjum poświęcone pamięci i dziełu Profesora Leona Koja

Pamięci i dziełu Profesora Leona Koja

Wprowadzenie prof. dr hab. Jacek Paśniczek prof. Zbysław Muszyński, Semiotyczne warunki porozumiewania się w ujęciu Leona Koja [kliknij] prof. Józef Dębowski, Zasada przezroczystości. Punkt widzenia Leona Koja [kliknij] prof. Jacek Paśniczek, Poglądy Leona Koja na opozycję ‘ekstensja-intensja’ [kliknij] prof. Paweł Kawalec, Bayesowskie ujęcie obiektywności w nauce [kliknij] prof. Marek Hetmański, Zdarzeniowa koncepcja znaku Leona Koja […]