Analityczna filozofia religii Alvina Plantingi

Analityczna filozofia religii Alvina Plantingi

Alvin Plantinga jest jednym z najbardziej wpływowych współczesnych przedstawicieli teizmu w filozofii analitycznej. Jego prace  przyczyniły się do ożywienia problematyki filozofii Boga i religii oraz odnowienia filozofii chrześcijańskiej i podniesienia teizmu do rangi poważnego stanowiska intelektualnego po dekadach dominacji neopozytywistycznego ateizmu w kręgach akademickich. Plantinga szereg ważnych dyskusji i debat w filozofii religii, teologii naturalnej, […]

Argument z ukrytości a perspektywa drugoosobowa

W pracy „Wandering in Darkness” Eleonore Stump wykorzystała Franka Jacksona argument z wiedzy do wykazania, że istnieje nieredukowalna do żadnego innego rodzaju drugoosobowa wiedza o innych osobach. Filozoficzne argumenty na rzecz tej tezy wspierają też badania psychologów rozwojowych (V. Gallese, S.C. Johnson), które pokazują, że aby postrzegać oraz w konsekwencji poznać osobę jako osobę, dziecko […]

Niepewność istnienia Boga a ludzka wolność

W dyskusjach wokół problemu Boskiego ukrycia (Divine Hiddenness) pojawia się teza, że Bóg celowo nie czyni swojego istnienia oczywistym dla ludzi, ponieważ nie chce ograniczać ich wolności. Gdyby wszyscy byli pewni, że Bóg istnieje, nie służyliby mu z miłości, ale z pobudek oportunistycznych lub pragmatycznych. Jeden z przedstawicieli takiego sposobu myślenia, C. S. Evans, stwierdza […]

Na czym polega miłość Boga. Krytyka argumentu z ukrytości J. Schellenberga

John Schellenberg przedstawił formalny argument na nieistnienie Boga, odwołujący się do Boskiej ukrytości: gdyby istniał kochający Bóg, to w sposób bardziej jednoznaczny i widoczny dla ludzi dążyłby do nawiązania z nimi interpersonalnej relacji miłości. Skoro tak wielu ludzi w dzisiejszym świecie nie doświadcza tej relacji, to wynika z tego, że Bóg w rzeczywistości nie istnieje. […]

Trzy problemy “Bożego ukrycia”

Jedną z najciekawszych i najważniejszych dyskusji, toczących się współcześnie w obszarze filozofii religii, jest dyskusja o „Bożym ukryciu”. Najnowsza odsłona tej dyskusji, posiadającej długą tradycję filozoficzno-teologiczną, została zainicjowana przez tak zwany „argument z ukrycia” J. L. Schellenberga.  Spór wokół tego argumentu jest jednak tylko jednym z obszarów dyskusji na temat „Bożego ukrycia”. Są jeszcze dwa […]