Historia filozofii a filozofia. Panel dyskusyjny

Relacja autorytetu filozoficznego a historia

Przedmiotem wystąpienia jest próba ujęcia znaczenia intelektualnego wpływu w postaci autorytetu filozoficznego na refleksję filozoficzną, a w szczególności wykrycia zależności w relacjach między filozoficznym autorytetem a treściami opisywanymi przez historię filozofii. Podejmę próbę przedstawienia wypracowanej przez Józefa M. Bocheńskiego logiki autorytetu w zastosowaniu do badań złożonych relacji mistrz-uczeń i ich filozoficznych poglądów znanych z historii […]

Historia filozofii a filozofia. Panel dyskusyjny

Historia filozofii a filozofia

Historia filozofii winna spełniać warunek naukowości, a to znaczy, że powinna się odcinać od wszelkich faktograficznych ujęć filozofii, które koncentrują się tylko na elementach doksograficznych, pomijając to co najistotniejsze – problemy filozoficzne. Powinna się wystrzegać jakichkolwiek śladów stronniczości, wynikającej z przyjęcia określonej wizji filozofii. Winna założyć, że należy danego filozofa przede wszystkim zrozumieć. Okaże się […]