Dlaczego hazard jest interesujący z filozoficznego punktu widzenia?

Zgodnie z powszechnie przyjętą (i występującą np. w ustawie antyhazardowej) definicją, gra hazardowa to gra o wygrane pieniężne lub rzeczowe, której wynik w szczególności zależy od przypadku. Definicja taka prowokuje do zadania przynajmniej trzech pytań, które są filozoficzne interesujące: Jak rozumiemy w tym kontekście pojęcie losowości (przypadkowości)? Czy zależność wyniku gry od zdarzeń losowych można […]

Czy paradoks kamienia powstaje z wnioskowania “a posse ad esse”?

Paradoks kamienia jest wnioskowaniem, które ma ujawnić wewnętrzną sprzeczność pojęcia wszechmocy. W skrajnych interpretacjach paradoks ten stanowi argument na rzecz nieistnienia istoty wszechmocnej, czyli Boga. Paradoks kamienia rodzi się podczas próby odpowiedzi na pytanie: czy wszechmocny Bóg mógłby stworzyć taki kamień, którego nie mógłby podnieść? Każda z odpowiedzi prowadzi do stwierdzenia, że istnieje coś, co […]

Standardowa funkcja prawdopodobieństwa a klasyczna relacja wynikania

Standardowa teoria prawdopodobieństwa definiuje funkcję prawdopodobieństwa dla danej przestrzeni prawdopodobieństwa (Ω, K, P), jako funkcję rzeczywistą, której dziedziną jest σ-algebra podzbiorów zbioru Ω w zbiór liczb rzeczywistych  P: K → R. Na mocy twierdzenia o izomorfizmie między ciałem zbiorów i algebrą Boole’a, dziedziną funkcji prawdopodobieństwa może być algebra Boole’a podzbiorów zbioru Ω. W szczególnym przypadku […]

O pewnej próbie formalizacji rozumowań praktycznych

Problem znalezienia logiki działania, czyli racjonalnego wyjaśnienia działania ludzkiego interesował badaczy już od dawna. W sposób usystematyzowany jako pierwszy mierzył się z nim Arystoteles, którego sylogistyka, czy racjonalność praktyczna, jest wciąż inspiracją i przedmiotem badań autorów współczesnych. Wśród nich trzy postaci wydają się najbardziej interesujące: Gertrude Elisabeth M. Anscombe, Georg H. von Wright oraz Jerzy […]