Wyjść poza okcydentalizm i kanoniczność – o konieczności przezwyciężenia dwóch partykularyzmów w dydaktyce filozofii

Kwestia dydaktyki filozofii skupia w sobie bez mała większość, jeśli nie wszystkie podstawowe zagadnienia filozoficzne i edukacyjno-dydaktyczne. Szczególnie do głosu dochodzi tu autoproblematyczność samej filozofii, obecna zwłaszcza w napięciu między maksymalnie szerokimi jej rozumieniami a wąskimi, niekiedy wręcz w stopniu purytańskim, ujęciami. W niniejszym przedłożeniu będziemy chcieli poddać refleksji pod względem dydaktycznym owo napięcie w […]