Ustalenie autentyczności i czasu powstania źródeł średniowiecznych w świetle świadectw historycznych

Jednym z podstawowych zagadnień towarzyszących opracowywaniu źródeł średniowiecznych jest ustalenie autentyczności wydawanego dzieła oraz czasu jego powstania. Głównym nośnikiem informacji na ten temat są przede wszystkim zachowane w kodeksach świadectwa wewnętrzne — pośrednie i bezpośrednie, a także wyniki analiz porównawczych, rozpoznany kontekst filozoficzny dzieła i jego doktrynalne umiejscowienie. Nie bez znaczenia są też dane historyczne […]

Kartka z dziejów średniowiecznej „turystyki naukowej”. O transmisji tekstów modystycznych

Rękopisy gramatycznych tekstów wykładanych zarówno na średnim poziomie szkół katedralnych i klasztornych jak i w ramach szkolnictwa wyższego – uniwersyteckiego przemieszczały się w czternastym i piętnastym wieku wraz z uczniami i nauczycielami podróżującymi po centralnej i wschodniej Europie. Próby ustalenia kierunku przepływu i odnajdywanie osób, które się do niego przyczyniły, to nieustające źródło detektywistycznych radości […]

Recepcja twórczości Mateusza z Krakowa w krakowskim środowisku intelektualnym u schyłku XIV i w pierwszej połowie XV wieku

Twórczość Mateusza z Krakowa jest dosyć dobrze znana. Niektóre z jego dzieł zachowały się w liczbie kilkuset kopii rękopiśmiennych i były wielokrotnie wydawane drukiem począwszy od średniowiecza. Natomiast nieprzebadana i mało znana pozostaje recepcja jego dzieł, treści i idei. Polska tradycja historiograficzna mówi ogólnie o niepodważalnym wpływie Mateusza na rozwój instytucjonalny i doktrynalny Uniwersytetu Krakowskiego, […]