Oświeceniowe korygowanie kartezjanizmu

Kartezjusz należy do tych filozofów, o których można z pełnym przekonaniem powiedzieć, że stanowią swoiste wyzwanie dla kolejnych pokoleń, a dla niektórych również takie zadanie, którego wykonania nie można odłożyć na później. Już za życia jego poglądy były przywoływane przy różnych okazjach na kartach różnych publikacji – mało kiedy jednak w celach apologetycznych, natomiast często […]

Program epistemologiczny Kartezjusza

W literaturze filozoficznej przeważa pogląd, że Kartezjański program epistemologii, chociaż odegrał kluczową rolę w początkach rozwoju teorii poznania, jest obecnie z wielu względów nie do przyjęcia i powinien zostać wręcz wykluczony z możliwych do zaakceptowania stanowisk. Nie podzielam tej opinii. W ramach wykładu spróbuję pokazać, że nauka o poznaniu Kartezjusza, chociaż czasami zawiła i niepozbawiona […]

Etyka i medycyna jako jedyne owoce nauki Kartezjańskiej

Pytając o drogi rozwojowe Descartesa jako myśliciela, filozofa i uczonego, bardzo łatwo jest udzielić odpowiedzi. Wystarczy przyjrzeć się słynnej alegorii drzewa poznania, jaką zamieścił w „Liście”, będącym przedmową do „Zasad Filozofii”. To tu, na wzór manifestu, ukazany został ostateczny kształt wiedzy, jaki ojciec filozofii nowożytnej przeznaczył przyszłości, nie tylko w odniesieniu do własnej pracy badawczej, […]

Henry More wobec dualizmu kartezjańskiego

Henry More był pierwszym filozofem angielskim, który dostrzegł zalety filozofii kartezjańskiej i podjął się zadania jej popularyzacji na Wyspach Brytyjskich. Przez jakiś czas uchodził nawet za zwolennika kartezjanizmu i rzeczywiście w pewnym zakresie nim był, choć nigdy nie podzielał w pełni poglądów jego twórcy. Trzeba tu podkreślić, że filozofię Kartezjusza znał przede wszystkim z lektury […]

Filozofia religii. Kontrowersje

Dyskusja wokół książki pod redakcją Jacka Hołówki i Bogdana Dziobkowskiego W 2018 roku pod redakcją Jacka Hołówki i Bogdana Dziobkowskiego ukazała się książka Filozofia religii. Kontrowersje, do której redaktorzy zaprosili najlepszych polskich filozofów zajmujących się tą problematyką. Każdy z nich miał ustosunkować się do jednego z tradycyjnych problemów, jakimi zajmuje się filozofia religii, takich jak […]

Znaczenie filozofii Kartezjusza

10:30 | Zbigniew Drozdowicz | Oświeceniowe korygowanie kartezjanizmu 11:00 | Przemysław Gut | Program epistemologiczny Kartezjusza 11:45 | Tomasz Stegliński | Etyka i medycyna jako jedyne owoce nauki Kartezjańskiej 12:15 | Dariusz Kucharski | Henry More wobec dualizmu kartezjańskiego   Sympozjum pt. Znaczenie filozofii Kartezjusza – kliknij