Prawda, postprawda i co dalej? Tak naprawdę

Jak dokładnie oszacowali redaktorzy „Oxford Dictionary”, w roku 2016 słowo „postprawda” (ang. post-truth) biło wszelkie rekordy popularności. Przy tej okazji upowszechniła się też definicja tego zwrotu jako słowa odnoszonego do sytuacji, w której emocje i osobiste przekonania dominują nad faktami, i w której większy wpływ na kształtowanie się opinii publicznej ma odwoływanie się do emocji […]

Czy wiem, co robię? Wiedza sprawcy o działaniu

Odpowiedź na tytułowe pytanie wydaje się być oczywista. Każdy świadomy podmiot zasadniczo zdaje sobie sprawę z tego, co robi. Co więcej, wiedza sprawcy w istotny sposób różni się od wiedzy innych o jego działaniu. Pierwszoosobowa perspektywa jest uprzywilejowana. Sprawca nie musi obserwować, ani zastanawiać się nad tym, co robi – po prostu to wie. Ten […]

Czy dobrzy mogą mniej wiedzieć? Epistemiczny efekt efektu ubocznego a wiedza o konsekwencjach działań

W wystąpieniu przedstawimy wyniki badań eksperymentalnych pozwalających wyjaśnić epistemiczny efekt skutku ubocznego (dalej ESEE). ESEE jest jednym z najbardziej uderzających zjawisk odkrytych przez filozofię eksperymentalną. James Beebe i Wesley Buckwalter pokazali, że w sytuacjach, w których podmioty są w identycznych sytuacjach epistemicznych, ludzie uzależniają przypisanie im wiedzy od moralnej oceny przedmiotu ich wiedzy. W szczególności […]

Filozofia w szkole

Odkąd zacząłem się interesować dydaktyką filozofii, podstawowym pytaniem, które sobie zadawałem, było: co powinno być zadaniem szkolnego nauczania filozofii, czyli co lekcje filozofii powinny wnosić do ogólnego wykształcenia ucznia. Jest to trudne pytanie, bo z powodu długiej przerwy w nauczaniu filozofii w szkole nie mamy żadnego wzorca, nawet takiego, który można byłoby skrytykować lub wyśmiać. […]