Jaskinia Platona jako wzór i granice kreatywności w kulturze

Oczywistość twierdzenia Alfreda N. Whiteheada, który napisał kiedyś, że w gruncie rzeczy cała filozofia zachodnioeuropejska to tylko przypisy do Platona, na ogół nie budzi wątpliwości. Równie oczywistym wydaje się przypuszczenie, że niebagatelną rolę odegrała tu metafora jaskini. Mniej jednak oczywistym jest odpowiedź na pytanie, czy istotnie tak jest i ewentualnie, dlaczego tak jest. Przyjmując hipotetycznie, […]

Rola retoryki w polityce w ujęciu Richarda Weavera

Wobec wzrostu zainteresowania retoryką i jednoczesnej dominacji w tym obszarze powierzchownej literatury z zakresu rozwoju osobistego oraz public relations, warto zwrócić uwagę na jedno z kluczowych dzieł amerykańskiego filozofa Richarda M. Weavera. W dziele „The Ethics of Rhetoric” autor analizuje perswazyjną moc retoryki i jej implikacje moralne. Weaver bada wątki dotyczące języka w platońskim Fajdrosie, […]

Kategoria absurdu w “Księdze niepokoju” Fernanda Pessoi

Portugalski filozof, poeta, pisarz Fernando Pessoa (1888-1935) to postać słabo znana polskiemu odbiorcy. Mimo obecności przekładów flagowych dzieł autora, na jego temat milczą uniwersytety, a przynajmniej wydziały filozoficzne. Dzieje się tak zapewne z uwagi na literacką formę jego pisarstwa, stającą okoniem wobec kartezjańskiego postulatu “jasności i wyraźności”. Szkoda, bo filozofia Pessoi wyrażona przede wszystkim w […]