Arthura Schopenhauera teoria pojęć i filozofia języka

Arthur Schopenhauer jest zazwyczaj kojarzony z pesymizmem i zajadłą krytyką klasycznych idealistów niemieckich (Johann Fichte, Georg Hegel). Tymczasem istotny nurt współczesnych badań nad jego filozofią dotyczy kwestii teorii pojęciowości i filozofii języka, poruszanych w jego dziełach (np. Jens Lemanski). Dlatego tematem mojego wystąpienia będzie przedstawienie najważniejszych wyników rekonstrukcji Schopenhauerowskiej teorii pojęć, dokonanej w oparciu o […]

Rozum i natura w filozofii Immanuela Kanta i Barucha Spinozy

Szeroko rozpowszechniony pogląd głosi, że teorie moralne Immanuela Kanta i Barucha Spinozy stanowią dwie diametralnie różne perspektywy na naturę etyki. Uważa się, że u Spinozy człowiek bez reszty przynależy naturze, a na gruncie koncepcji Kanta – jako homo noumenon – wykracza poza naturę, by w owym akcie transcendencji utożsamić się ze swoją „prawdziwą”, rozumno-moralną jaźnią. […]

Dlaczego chcemy czynić dobro? Filozofia Sophie de Grouchy

Sophie de Grouchy, markiza Condorcet (1764-1822), to autorka przekładu „Teorii uczuć moralnych” Adama Smitha na język francuski oraz dołączonych do tłumaczenia „Listów o sympatii”. W swych „Listach” rozwijała koncepcję sympatii Smitha, krytykując filozofa za brak wytłumaczenia źródeł sympatii (których sama upatrywała w doświadczaniu i dostrzeganiu cierpienia fizycznego). Opisując swoje uwagi dotyczące pojęcia sympatii, zwracała uwagę, […]