O duchowości w świetle filozofii

Będę próbował odpowiedzieć między innymi na pytania: Czym jest duchowość? Czym różni się od religijności, a w czym jest jej podobna? Czym różni się od etyki? Którzy filozofowie i w jaki sposób o niej traktują? Czy zasady nauki i współczesny ateizm ją eliminują? Jakim ograniczeniom podlega mówienie o niej? Czy jest możliwe osiąganie przeżyć duchowych […]

Religia w kulturze

Przedmiotem wystąpienia jest zagadnienie miejsca i roli religii w kulturze. Prezentowane jest stanowisko klasyczne, obecne w szczególności w filozofii przedstawicieli Lubelskiej Szkoły Filozoficznej (vide: Zofia J. Zdybicka). Pojęcie kultury jest pojęciem szerszym i zawiera w sobie pojęcie religii, choć jej nie wyczerpuje. Kultura jest rozumiana metafizycznie, jako sposób ludzkiego życia, zarówno indywidualnego, jak i społecznego, […]

Pluralizm religijny w epoce postmodernizmu

Pluralizm religijny to zjawisko szczególnie wyraźnie występujące we współczesności. Wydaje się, że można potraktować je jako wyraz, również obecnej współcześnie, filozofii postmodernistycznej, w której główny nacisk położony jest właśnie na kwestię pluralizmu. Myśliciele tacy jak Richard Rorty czy Gianni Vattimo, a także niektórzy przedstawiciele francuskiego obszaru językowego występują w imię wszechobecnego pluralizmu jako najwyższej wartości […]

Chrześcijańska wiara religijna a teoria cnót

Celem mojego wystąpienia jest uzasadnienie tezy, że teoria cnót umożliwia opracowanie trafnego, mającego przewagę na konkurencyjnymi, teoretycznego modelu chrześcijańskiej wiary religijnej (CHWR). Argumentacja składa się z trzech kroków. Rozpoczynam od opisu CHWR, skupiając się na trzech cechach: (1) transformacji doświadczenia, (2) zależności od woli, (3) relacyjnym charakterze. Następnie wskazuję na istotne ograniczenia – w szczególności […]