The non-empty sum of regions in a Venn diagramme as both a difficulty and a path towards checking syllogism validity for the first figure of the syllogism. Following the Seweryna Łuszczewska-Rohmahnowa 1953 work

In Venn diagrams, the non-empty sums of segions present some inconvenience for checking the syllogism validity because of their indefinite character in so far as the position of the element is concerned, yet it may be useful to mark the regions as non-empty because of the chance the region may present for a particular conclusion. […]

Skąd pochodzi dowód matematyczny

Modern logic emerged from the reform of Aristotle’s syllogisms through algebra and other techniques of symbolic manipulation. It was also shaped by the 19th century developments of mathematics, specifically the foundations of geometry, the search for rigor in the calculus, and the axiomatization of set theory. By mathematical logic (ML) we mean the branch of […]

Stanisław Kamiński: Logik, historyk logiki i filozof logiki

Kamiński – logik wyrósł z trzech tradycji, które łączył i dalej rozwijał: Szkoły lwowsko-warszawskiej, przez kontakty z Antonim Korcikiem, Kazimierzem Ajdukiewiczem, Tadeuszem Czeżowskim, Izydorą Dąmbską, Tadeuszem Kotarbińskim i Ludwikiem Borkowskim; Koła Krakowskiego, przez teksty Jana Salamuchy, Józefa M. Bocheńskiego i powojenne dyskusje z Janem Drewnowskim; Tomistycznej, rozwijanej w ramach Lubelskiej Szkoły Filozoficznej, do twórców której […]

Logika w lubelskiej szkole filozoficznej

Począwszy od lat 20-tych XX w. zaczęły powstawać różnego rodzaju logiki nieklasyczne, ponieważ klasyczny rachunek logiczny okazywał się nieadekwatny do reprezentowania różnego rodzaju pozaformalnych rozumowań. W tworzeniu nowych niestandardowych rachunków aktywnie uczestniczyli również polscy logicy, w tym naukowcy z KUL. W ramach wykładu zostanie przedstawiony wkład w rozwój i szukanie pola aplikacji nieklasycznych rachunków logicznych […]