Refleksje o kulturze i religii Yuval’a Noah’a Harari’ego

Yuval Noah Harari jest współczesnym izraelskim badaczem, którego prace z zakresu historii ludzkości i cywilizacji podejmują różne problemy, dotykające również kwestii z zakresu filozofii kultury. Autor nie unika również współczesnej refleksji, dotyczącej problemów związanych np. z sekularyzmem i pojęciem Boga. Podejmuje krytykę religii instytucjonalnych, nie koncentrując się jednak tylko na chrześcijaństwie (podaje wiele przykładów związanych […]

„Krytyka cynicznego rozumu” P. Sloterdjika w świetle trylogii Y. N. Harari’ego

Niniejsze przedłożenie ma za zadanie skonfrontować badania Petera Sloterdjika dokonane w książce „Krytyka cynicznego rozumu” z trzema rozległymi esejami Y. N. Harariego „Sapiens. Od bogów do ludzi”, „Homo deus. Krótka historia jutra” oraz „21 lekcji na XXI w.”. Obaj myśliciele dokonują właściwych sobie analiz: Sloterdjik analizuje całą europejską myśl filozoficzną, wykazując między innymi, że idee […]

„Kultura ludowa” – pojęcie puste czy realna rzeczywistość?

Kultura jest tworem człowieka (i, jak się wydaje, tylko człowieka). „Kultura jest tym, przez co człowiek jako człowiek staje się bardziej człowiekiem: bardziej «jest»” (Jan Paweł II w UNESCO). Człowiek, korzystając z tego, co znajduje w najbardziej pierwotnej przyrodzie, która istniała przed wszelką działalnością człowieka, te zasoby przyrody przetwarza. Poniekąd ujarzmia je, ale jeszcze bardziej […]