Krótka historia o wygaszaniu nadziei z ekskursem w stronę „zwrotu pamięciowego”

Podmiot, żeby istnieć, musi dostarczyć sobie etycznej racji swojego istnienia. Każdy ludzki akt ma więc sens etyczny. Również zbrodnia. Nie tylko w tym znaczeniu, że zbrodnia narusza etyczny porządek, ale również dlatego, że odbywa się w imię etycznej racji. Robert Jay Lifton komentuje: „moim zdaniem nie można zamordować wielkiej liczby ludzi, jeśli nie robi się […]

Wstęp do nie-ludzkiej widmontologii

Humanistykę interesowała do tej pory przede wszystkim ludzka śmierć i zagłada, ślad człowieka oraz jego przetrwanie w obrębie kultury (stąd typowy dla drugiej połowy XX wieku namysł nad archiwum, pamięcią oraz pismem). Jednym z celów mojego referatu będzie pokazanie, w jaki sposób nurty filozoficzne antropocenu wyrastają z późnej myśli Jacquesa Derridy (którego nie można dłużej […]

Posthumanistyczne rozumienie rzeczy. Czy to już nowy materializm?

Wobec dynamicznych przemian w dziedzinie inżynierii biologicznej, informatyki, robotyki, nanotechnologii czy rozwoju sztucznej inteligencji, zmienia się także rozumienie miejsca człowieka i jego samego. W tym kontekście wyłania się projekt humanistyki nie-antropocentrycznej, w której człowiek nie jest miarą wszechrzeczy i w której obok człowieka jako podmiotu działań wyłania także podmiot nie-ludzki – Inny rozumiany nie jako […]

Heterotopia ciała histerycznego

Pojęcie heterotopii pochodzi z nauk medycznych i określa miejscowy, niepatologiczny przerost danej tkanki w obrębie innej. Heterotopia jest zatem czymś wyjątkowym, niepowtarzalnym. Pojęcie to wprowadził do filozofii Michel Foucault i za jego pomocą badał konkretne, skończone przestrzenie w ich rolach nieskończonego multiplikowania sensów (np. biblioteka i muzeum, które otwierają nas na historię, kulturę, sztukę itd.). […]