Izolacja i integracja – z zagadnień estetyki międzykulturowej

W referacie pragnę zaprezentować dwie estetyki: zachodnią oraz Indian amerykańskich. Dokonam omówienia i analizy wybranych dzieł twórców tych obszarów kulturowych (takich jak: L. Böttner, R. Swentzell, R. B. Montoya, „tańczący bogowie” wybranych wiosek indiańskich), jak również przywołam przykładowe propozycje formuł estetycznych ujmujących specyfikę wartości artystycznych i estetycznych wspomnianych i innych dzieł wymienionych kultur (m.in. A. […]

Rozważania somaestetyczne

Od dłuższego już czasu ciało znajduje się w centrum uwagi, zarówno na płaszczyźnie myśli, sztuki jak i samego życia. Dlatego jest ciało siłą rzeczy przedmiotem badań transdyscyplinarnych, gdzie ujęcia filozoficzne (ontologiczne, epistemologiczne) splatają się z tymi z zakresu antropologii, etyki, estetyki, nauk o kulturze, a także biologii, dając komplementarny obraz cielesnego wymiaru człowieka. W moim […]

Synestezja jako strategia przełamywania barier w procesie odbioru dzieła sztuki – teoria i praktyka

Estetyka teoretyczna zajmuje się zjawiskiem synestezji rozumianej przede wszystkim jako strategia artystyczna. Praktyka, w tym przypadku wystawiennicza, dostarcza jednak nowych przykładów wielozmysłowego doświadczania sztuki, wywołanego nie tylko przez samo dzieło, ale również kontekst jego otoczenia, jak i towarzyszące mu teksty (podpis, opis czy komentarz kuratorski). W związku z powyższym koniecznym staje się postawienie pytania w […]

Estetyczna Niewielkość

Nie można powiedzieć, iżby w estetyce nie interesowano się tym, co małe, drobne, filigranowe czy „cute” (np. Edmund Burke, Walter Benjamin, John Austin, Sianne Ngai). Niewątpliwie jednak, o ile pojęcie estetycznej wielkości obejmuje cenione wartości i postawy (nieskończoność, monumentalizm, wzniosłość, ideał, integralność, majestat, pasja) i rozpoznane jest znakomicie, zarówno jako miara matematyczna, wartość materialna, formalna, […]