Pomniki Chrześcijańskiej Myśli Filozoficznej XX wieku

Celem sesji specjalnej jest zaprezentowanie częściowych wyników badań prowadzonych przez 61 badaczy z 15 ośrodków krajowych i zagranicznych w ramach projektu Ministerstwa przyznanego Akademii Ignatianum w Krakowie. W maju br. wydano w języku polskim i angielskim pierwsze tomy poświęcone myśli filozoficznej pięciu badaczy chrześcijańskich: ks. Stanisława Kamińskiego, ks. Tadeusza Stycznia SDS, o. Jacka Woronieckiego OP, […]