Kwestia zasługi. Problem autorstwa na przełomie XII i XIII w. na przykładzie Kwestii o zasłudze (q. 60) Stefana Langtona

„Kwestie teologiczne” Stefana Langtona (zm. 1228), podobnie jak dzieła wielu innych autorów z tego samego okresu, zachowały się w wielu odmiennych wersjach. Co więcej, tworzą one różniące się między sobą zbiory, a zbiory te w większości nie są w pełni jednolite. Rodzi się więc pytanie, czy wszystkie przypisywane Langtonowi kwestie są autentyczne. Odpowiedź na to […]

Kłopoty z dydaktyczną genezą tekstów średniowiecznych. Kim jest „magister” w kwestiach Stefana Langtona?

„Kwestie” teologiczne Stefana Langtona z przełomu XII i XIII w. zachowane są w postaci lepiej lub gorzej zredagowanych sprawozdań z dyskusji. Obecnie trwają prace nad wydaniem krytycznym ksiąg II-IV. Rozwiązania trudności w kwestiach Langtona wprowadzane są najczęściej wyrażeniem „dicimus quod” lub znakiem rozwiązania (solutio, responsio). Niekiedy jednak odpowiedź otwiera formuła typu „magister dicit”. Czy są […]

Liberum arbitrium według Stefana Langtona

Stefan Langton (+1228), wykładowca uniwersytetu paryskiego, a następnie prymas Anglii i kardynał, poza niezwykle ważną rolą polityczną jaką odegrał w swoim kraju jako promotor Wielkiej Karty Swobód (1215), wraz z kolejnymi edycjami jego tekstów okazuje się coraz bardziej interesującym i ważnym dla swojej epoki myślicielem, zarówno na polu teologii, jak i filozofii. Jednym z przykładów […]