Od panoptykonu Benthama do „Big data” i kapitalizmu nadzoru

Kapitalizm nadzoru to termin spopularyzowany przez Shoshanę Zuboff i określający zakrojony na szeroką skalę proceder gromadzenia, analizowania i przetwarzania danych dla zysku. Istotnym elementem tego mechanizmu jest datyfikacja, czyli proces zmieniający wiele aspektów naszego życia w dane behawioralne służące do przewidywania naszych zachowań. W referacie autor przedstawi najważniejsze cechy kapitalizmu nadzoru oraz główne założenie, że […]

Antropologia fundamentalna Michaela Landmanna – zamysł, realizacja, perspektywy

Zbudowany przez Michaela Landmanna projekt antropologii filozoficznej był próbą zmierzenia się z dawno rozpoznaną w obrębie filozofii człowieka oraz antropologii filozoficznej ambiwalencją. Z jednej strony filozoficzne badania bytu ludzkiego tradycyjnie zmierzały do uchwycenia „istoty człowieka”. Z drugiej strony w filozoficznej refleksji skierowanej na człowieka coraz wyraźniej, przynajmniej od czasów W. Diltheya, akcentowano historyczność i dziejowość […]

Kategoria objawienia w fenomenologii Jean-Luca Mariona

Celem referatu jest opis i umiejscowienie w kontekście fenomenologicznym i antropologicznym kategorii objawienia występującej w filozofii Jana-Luca Mariona. Choć jest to kategoria stosowana w sposób szczególny w teologii, to jednak według Mariona jest to również kategoria czysto filozoficzna. W referacie zostanie więc opisana geneza tejże kategorii w filozofii Mariona, zwłaszcza w perspektywie opisu fenomenów idola […]

Cielesność zapośredniczona w doświadczeniu atopii źródłem bycia (z) sobą

Fenomenologii zawdzięczamy docenienie bezpośredniego doświadczenia świata, który zjawia się świadomości będąc zarazem przez nią konstytuowany. Nie oznacza to jednak, że doświadczany świat może być rozumiany jako efekt pracy świadomości – jako jej produkt. I analogicznie – doświadczenie siebie samego nie jest (tylko) produktem świadomości. We francuskiej fenomenologii XX wieku kategoria cielesności staje się prymarną wobec […]

Człowiek ma ciało czy jest ciałem? O antydualistycznej antropologii Gabriela Marcela

Celem wystąpienia jest przedstawienie antydualistycznej antropologii Gabriela Marcela. Na początku wystąpienia stwierdzam, iż myśl Marcela wyrasta ze sprzeciwu wobec Kartezjańskiego dualizmu, który, rozszczepiając człowieka na res cogitans i res extensa, deprecjonuje materialno-cielesną sferę człowieczeństwa, ponieważ ciało, zgodnie z perspektywą Kartezjusza, ma charakter przedmiotowy. Następnie, charakteryzując Marcelowską krytykę Kartezjańskiego cogito, zaznaczam, że Marcel, rozpoznając niebezpieczeństwo dualistycznego […]