Metodologia religii wg J.I.M Bocheńskiego

W przyszłym roku mija 25 lat od śmierci Józefa I.M. Bocheńskiego – wielkiego uczonego, filozofa, logika, teologa, ostatniego z przedstawicieli szkoły lwowsko-warszawskiej. Jako Jego uczeń i asystent pragnę swoim wystąpieniem przypomnieć postać fryburskiego filozofa, omawiając krótko metodologię religii. Bocheński jest twórcą logiki religii oraz zwolennikiem analitycznej filozofii religii. Metodologię religii trzeba umieścić w kontekstach „światopoglądu”, […]

Co o przyszłości Petera Van Inwagena wiedzą istota wszechwiedząca i on sam?

Peter Van Inwagen w swoim artykule „Co wie o przyszłości istota wszechwiedząca?” argumentuje, że wolność ludzka wyklucza się z w pewien sposób pojętą wszechwiedzą Boga. Argumentacja przebiega następująco. Jeżeli za chwilę skłamię, to abym skłamał w sposób wolny, muszę być w mocy powiedzieć prawdę. A to wymaga, abym miał dostęp do możliwej przyszłości (możliwej kontynuacji […]

Teizm bytu doskonałego w ujęciu Jeffa Speaksa i Yujina Nagasawy

Moim zamierzeniem jest krytyczne omówienie dwóch najnowszych ujęć tej problematyki, zawartych w „The Greatest Possible Being” Jeffa Speaks’a oraz w „Maximal God. A New Defence of Perfect Being Theism” Yujina Nagasawy. Speaks jest krytykiem teizmu bytu doskonałego, zaś Nagasawa zwolennikiem jego zmodyfikowanej wersji. W szczególności interesuje mnie to, czy zarzuty sformułowane przez Speaksa są w […]

Hugh McCann o teodycei

Wystąpienie poświęcone jest poznawczej roli materialnych artefaktów w myśleniu religijnym. Nawiązując do koncepcji poznania rozszerzonego argumentuję, że materialne artefakty odgrywają kluczową rolę w genezie, przetwarzaniu i stabilizowaniu pojęć i przekonań religijnych. Ponadto wpływają na poczucie rzeczywistości postulowanych kulturowo istot i zjawisk nadprzyrodzonych. Pojęciowy świat religii jest tworzony i reprodukowany w oparciu o aspekty materialnego środowiska, […]