Osobowe istnienie. U źródeł egzystencjalnej metafizyki osoby

Celem wystąpienia jest podjęcie kluczowego dla współczesnej antropologii pytania o status osoby i rozważenie go w kontekście związków teorii osoby z metafizycznym typem wyjaśniania. Wychodząc od problemu użyteczności metafizyki wobec teorii osoby, zamierzam omówić model metafizyki osoby wypracowany w Lubelskiej Szkole Filozoficznej. Do najbardziej znaczących rezultatów badawczych tego modelu zaliczyć należy koncepcję osobowego istnienia, stanowiącego […]

Istnienie człowieka a metafizyka

Problem możliwości metafizyki w ujęciu istnienia stanowił w ciągu ostatniego stulecia przedmiot wielu filozoficznych badań i refleksji. W ich wyniku utarło się przekonanie, że klasyczna (arystetelesowsko-tomistyczna) metafizyka, nawet w wersji tomizmu egzystencjalnego, w którym istnienie uznaje się za akt całego bytu, nie radzi sobie z ujęciem i opisem ludzkiego istnienia. Tymczasem nawet przy założeniu realnej […]

Kategoria organizmu jako ontologiczny fundament interdyscyplinarności nauk o człowieku

Modna obecnie interdyscyplinarność w badaniach naukowych stwarza trudności badawcze z powodu posiadania odmiennych przedmiotów formalnych, metod i celów w danych dyscyplinach naukowych, co prowadzi do odmiennych wyników poznawczych na temat nawet tego samego przedmiotu materialnego. W przypadku ich sprzeczności problem staje się poważny. W historii nauki pierwszym tego typu sporem był spór między filozofią i […]

Zasada analogii w metafizyce osoby

Coraz częściej analogia jest rozpoznawana w tekstach filozofów klasycznych głównie Arystotelesa, jako jedynie zasada metodologiczna. Zaś za twórcę właściwej doktryny analogii bytu jest uznawany św. Tomasz z Akwinu. Rzecznikiem takiego podejścia jest współczesny francuski badacz filozofii Arystotelesa Pierre Aubenque. Ten wykazuje, że św. Tomasz głównie w 4 i 5 rozdziale traktatu De ente et essentia […]