Doświadczenie w filozofii egzystencjalnej

Każdy człowiek nieustannie doświadcza. Dla nikogo nie powinno być zaskoczeniem, że problematyka doświadczenia towarzyszy filozofii prawie od jej początków. Nad jego rolą w procesie poznania zastanawiali się już Platon i Arystoteles. O doświadczeniu pisał niemalże każdy wielki filozof, żeby wspomnieć jeszcze chociażby Johna Locka, Immanuela Kanta czy Edmunda Husserla. Przez wieki w tradycji filozoficznej dorobiliśmy […]

Antropologiczne konteksty filozoficzno-politycznych traktatów o Noomachii Aleksandra Dugina

Aleksander Dugin jest rosyjskim myślicielem, autorem cyklu 22 książek wydanych w latach 2014-2018, opisujących odwieczną wojnę logosów. Tytuł każdej z nich rozpoczyna się od słów „Noomachia. Wojna myśli”, co należałoby rozumieć jako wojnę logosów, ponieważ słowo to często występuje w dalszej części tytułu dzieła. Metodą, na którą powołuje się Dugin w swoich pracach o Noomachii […]

Filozofia jako antropologia człowieka przyszłości

Antropologia dosłownie oznacza naukę o człowieku. Słowo człowiek można rozumieć na co najmniej dwa istotne sposoby. Pierwsze rozumienie można nazwać empirycznym i odnosi się ono do człowieka jako do gatunku, szczególnego typu zwierząt wyróżnionych bądź to na sposób biologiczny (wyprostowana postawa, skąpe owłosienie etc.), bądź to na sposób humanistyczny resp. społeczny resp. filozoficzny (istota mówiąca, […]

Zwierzę, które mówi, jest zwierzęciem politycznym – współczesna włoska antropologia polityczna

Współczesna włoska filozofia polityczna to coraz popularniejszy nurt we współczesnej filozofii kontynentalnej, szeroko dyskutowany w głównych językach konferencyjnych, a także w Polsce. Prace najbardziej rozpoznawalnych autorów tego nurtu, takich jak Giorgio Agamben, Antonio Negri czy Roberto Esposito, kojarzą się przede wszystkim z obszarami problemowymi wyznaczanymi przez pojęcia biopolityki, wspólnoty czy wielości. Natomiast wciąż stosunkowo mało […]