Zastosowanie przedmiotów filozoficznych w kształceniu kadr więziennictwa

Od pewnego czasu obserwuje się proces eliminowania przedmiotów filozoficznych i zastępowania ich przedmiotami z zakresu nauk społecznych (socjologia, psychologia). Uzasadnia się to przydatnością praktyczną nowych propozycji i słabą recepcją filozofii. Oczywiście zawsze warto się starać o nadanie kształceniu filozoficznemu postaci zrozumiałej i atrakcyjnej dla słuchaczy, ale opisywany proces to przejaw pewnego ogólnego kryzysu kulturowego, polegającego […]

„Oswajanie” z filozofią poza ośrodkami akademickimi

Filozofia w powszechnym odbiorze społecznym ma dwa najczęściej występujące rozumienia: albo jakaś wręcz wiedza tajemna, szczególnie szlachetna i niedostępna, albo – i to znacznie częściej! – jako coś zbędnego, albo zgoła podejrzanego (szczególnie sam „filozof” jest czymś/kimś podejrzanym, niepewnym, nieprzewidywalnym). Dobrze by więc było, gdyby były możliwości jakiegoś bliższego zetknięcia się z filozofią i z […]

Jak kształcić doradców filozoficznych?

Kształcenie doradców filozoficznych staje się aktualnym wyzwaniem w obszarze dydaktyki akademickiej wraz z rozwojem studiów poświęconych praktyce filozoficznej na wielu polskich uczelniach. Wystąpienie poświęcone będzie przedstawianiu założeń i realizacji modelu kształcenia wypracowanego w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Śląskiego, który jako pierwszy w kraju uruchomił studia z doradztwa filozoficznego i coachingu (2012). Dotychczasowe doświadczenie dydaktyczne i organizacyjne […]

Filozofia jako element edukacji w późnej dorosłości na przykładzie Karkonoskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Celem wystąpienia jest przedstawienie doświadczeń z kilkunastu lat prowadzenia zajęć z filozofii z osobami w wieku senioralnym w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Idea edukacji w późnej dorosłości wpisuje się w wizję edukacji całożyciowej, propagowanej przez teoretyków pedagogiki i realizowanej w różnych formach na całym świecie. Z danych GUS wynika, że na koniec 2018 r. ponad […]

Benedykta Bornsteina geometryczno-logiczna filozofia pojęć narzędziem w dydaktyce filozofii

Nieco zapomniany dzisiaj filozof i logik, Benedykt Bornstein, był jednym z pierwszych polskich filozofów nauki. Chciał spełnić marzenie Gottfrieda Leibniza, aby każdy krok rozumowania abstrakcyjnego mógł znaleźć swe analogony przestrzenne. Dlatego zajmował się strukturalistycznym ujęciem matematyki i był w tej dziedzinie uznany za prekursora tego, co dokonało się dopiero w latach 60. ubiegłego wieku i […]