Unde malum? Metafizyczna odpowiedź Carla Gustava Junga

Carl Gustav Jung (1875–1961) był nie tylko znanym naukowcem, rozpoczynającym swoją drogę akademicką od badań w obrębie psychologii empirycznej, i niezwykle popularnym terapeutą, lecz przede wszystkim jest twórcą psychologii analitycznej, uznawanej niejednokrotnie, niesłusznie, za koncepcję religijną. Zainteresowany żywo religią od samego dzieciństwa, a następnie poświęcający jej wiele miejsca w swoich licznych pracach na wszystkich etapach […]

Problem mistycznej nie-etyczności Ostatecznej Rzeczywistości w dialogu Thomasa Mertona i Daisetzo T. Suzukiego w kontekście uwag Alberta Schweitzera

W przypadkowo zainicjowanym dialogu między chrześcijańskim mnichem zainteresowanym buddyzmem zen – Thomasem Mertonem, a japońskim buddystą, starającym się zaszczepić zen w kulturze zachodniej, Daisetzo T. Suzukim, newralgicznym zagadnieniem okazała się być relacja między mistyką a etyką „w odniesieniu do” Ostatecznej Rzeczywistości. Rozchodziło się przy tym zarówno o wymiar ontologii, jak i doświadczenia, w ich wzajemnym […]

Materialne artefakty jako narzędzia religijnego myślenia

Wystąpienie poświęcone jest poznawczej roli materialnych artefaktów w myśleniu religijnym. Nawiązując do koncepcji poznania rozszerzonego, argumentuję, że materialne artefakty odgrywają kluczową rolę w genezie, przetwarzaniu i stabilizowaniu pojęć i przekonań religijnych. Ponadto wpływają na poczucie rzeczywistości postulowanych kulturowo istot i zjawisk nadprzyrodzonych. Pojęciowy świat religii jest tworzony i reprodukowany w oparciu o aspekty materialnego środowiska, […]

Filozofia realistyczna jako narzędzie oceny prawdziwości doktryn religijnych

Wystąpienia ma pokazać, co na temat prawdziwości doktryny konkretnej wspólnoty religijnej ustalić można posługując się realistyczną filozofią religii, wypracowaną i rozwijaną w Lubelskiej Szkole Filozoficznej.  Prezentowaną metodę stosuję przede wszystkim do badania alternatywnych wobec chrześcijaństwa form religijność, które zalicza się do dwóch kategorii. Reprezentantem pierwszej był ruch New Age. Jego przedstawiciele uważali, że era chrześcijaństwa […]