Modalny charakter własności dyspozycyjnych

Uchwycenie podstawowych rysów własności dyspozycyjnych okazało się przedsięwzięciem o wiele trudniejszym niż początkowo myślano. Twierdzenie, że są one w swoisty sposób nastawione na swoje przejawy, tj. że posiadają swego rodzaju intencjonalność fizyczną, ma trudności z wyjściem poza etap nieścisłych sformułowań. Co więcej, główna teoria istoty dyspozycji, czyli analiza warunkowa, napotyka poważne wyzwania od początku wejścia […]

Obecność myśli Kazimierza Twardowskiego we wczesnej fenomenologii polskiej

17:00 | Wojciech Starzyński | Problem klasyfikacji fenomenów psychicznych jako motyw kartezjański w myśli Twardowskiego [kliknij] 17:30 | Marek Piwowarczyk | Pojęcia zależności i niesamodzielności we wczesnej fenomenologii polskiej [kliknij] 18:15 | Dariusz Bęben | Uczniowie Kazimierza Twardowskiego wobec fenomenologii [kliknij] 18:45 | Witold Płotka | Blaustein jako fenomenolog: O sporach wokół psychologii opisowej w […]