Trzy problemy hermeneutyki, a rozwój informatyki współczesnej

Zgodnie z tezą stawianą przez Gianni Vattimo od lat 80 XX wieku, hermeneutyka jest nową koine lub lingua franca filozofii współczesnej. Zastąpiła w tej roli marksizm i strukturalizm. Jakkolwiek wielu naturalistów, scjentystów i kognitywistów ma kłopot z zaakceptowaniem tej tezy, to na pewno hermeneutyka wprowadziła do współczesnej debaty filozoficznej kilka ważnych zagadnień, jak skończoność czy […]

O wiedzy praktycznej grup kolektywnych

Przypisując wiedzę-jak grupom kolektywnym, przypisujemy ją faktycznie jej członkom – to teza deflacjonizmu. Wiedza-jak jest rodzajem wiedzy-że – to teza intelektualizmu. W wystąpieniu przedstawię połączenie tych stanowisk, wskazując jednocześnie na potrzebę uwzględnienia w rozważaniach nad wiedzą-jak grup kolektywnych, rozstrzygnięć z zakresu ontologii grup oraz grupowego trybu prezentacji. W analizach wykorzystuję intelektualizm lingwistyczny w wersji Jasona […]

Nowy Realizm kontra Krytyczny Realizm: Zapomniana odsłona tradycyjnego sporu

Nowy Realizm i Krytyczny Realizm to poglądy rozwijane mniej więcej od roku 1910 do roku 1930 w Stanach Zjednoczonych. Do Nowych Realistów należeli przede wszystkim Edwin Holt (uczeń Williama Jamesa), Walter Marvin, William Pepperell Montague oraz Ralph Perry (edytor pośmiertnie wydanych Esejów o radykalnym empiryzmie). Natomiast w skład Krytycznych Realistów wchodzili Durant Drake, Arthur Lovejoy, […]

Rola uczuć w procesie percepcji

Większość klasycznych prac filozoficznych na temat percepcji traktuje spostrzeganie jako proces, którego celem jest zdobycie wiedzy o świecie. Abstrahuje się od kontekstu emocji i uczuć, traktując je co najwyżej jako czynnik subiektywny, zakłócający proces poznawania. Rzeczywiste procesy poznawcze dokonują się jednak w kontekście uwarunkowań emocjonalnych, które nie tylko wpływają istotnie na skuteczność uzyskiwania adekwatnych informacji […]

Czy intuicje są nieplastyczne?

Na gruncie filozofii analitycznej często podejmuje się zagadnienie intuicji. W kontekście zagadnień metafilozoficznych szeroko podejmowanymi problemami są zarówno istnienie i natura intuicji, jak i wiarygodność oraz rola intuicji dla metody filozoficznej (por. George Bealer, Alvin Goldman, Joel Pust). W kontekście sporu o redukowalność intuicji do innych stanów mentalnych można spotkać się z tezą, że „intuicje […]