Koncepcja i teoria sztuki w dwunastym stuleciu. Rewizja klasycznego stanowiska

Recepcja krótkich traktatów z pogranicza psychologii i fizjologii funkcjonujących od czasów średniowiecza pod zbiorczym tytułem “Parva naturalia” w świecie łacińskojęzycznym przebiegała w dwóch etapach. Pierwszy z nich, zapoczątkowany jeszcze w XII w., objął jedynie cztery traktaty: “De memoria et reminiscentia”, “De sensu et sensato”, “De somno” i “De longitudine et brevitate vitae”. Uczeni średniowieczni mieli […]

Porządek poznania a porządek wykładu, czyli kilka uwag metodologicznych na temat oksfordzkich komentarzy do “Parva naturalia” z XIII w.

Recepcja krótkich traktatów z pogranicza psychologii i fizjologii funkcjonujących od czasów średniowiecza pod zbiorczym tytułem „Parva naturalia” w świecie łacińskojęzycznym przebiegała w dwóch etapach. Pierwszy z nich, zapoczątkowany jeszcze w XII w., objął jedynie cztery traktaty: „De memoria et reminiscentia”, „De sensu et sensato”, „De somno” i „De longitudine et brevitate vitae”. Uczeni średniowieczni mieli […]

Metafizyczne podstawy myśli politycznej Jana Wiklifa

Jan Wiklif (1329 – 1384) w metafizyce swej pozostaje realistą pojęciowym i augustynistą. W latach 1373 – 1377 przesunął w dużej mierze swoje zainteresowania w kierunku zagadnień politycznych, powiązanych wszelako z jego wcześniej rozwijanymi koncepcjami metafizycznymi. Powstało wtedy kilka dzieł zwierających teorię panowania, w których konstruuje swoją koncepcję relacji między rządami Boga nad światem a […]

Czy i po co upowszechniać średniowieczną kosmologię?

Prezentacja średniowiecznej kosmologii może sprawiać obecnie pewne trudności. Wiążą się one z zasadniczym pytaniem o sens i zasadność takiego przedsięwzięcia – o ile bowiem wiele dyscyplin filozoficznych uprawianych w średniowieczu jest wciąż aktualnych i wciąż twórczo podejmowanych, jak chociażby etyka czy metafizyka, o tyle wydaje się, że średniowieczna kosmologia zupełnie straciła na aktualności. Zagadnienia liczby […]