Przemiany analitycznej filozofii języka

Filozofia języka w ramach filozofii analitycznej ukształtowała się jako odrębna dyscyplina filozoficzna na początku drugiej połowy XX wieku. Fakt ten może budzić pewne zdziwienie, gdyż w tym nurcie filozoficznym problematyka dotycząca języka zajmuje miejsce centralne. Jednakże wcześniej była ona podejmowana w ramach szeroko rozumianej logiki i metodologii nauk (przykładem tego są podręczniki W. E. Johnsona, […]

Inferencjalizm i kolistość

Inferencyjne teorie znaczenia to takie, które twierdzą, że znaczeniem pewnego wyrażenia językowego jest rolą, jakie to wyrażenie pełni we wnioskowaniach materialnych. W uproszczeniu, uchwycenie znaczenia wyrażenia „ojciec” sprowadza się do bycia gotowym do wykonywania następujących wnioskowań:  “x jest ojcem” → “x jest mężczyzną”   “x jest ojcem” → “x posiada przynajmniej jedno dziecko”  Teorie tego typu […]

Inferencjalizm znaczeniowy Roberta B. Brandoma

Robert B. Brandom, amerykański filozof języka i umysłu oraz logik, opublikował w 1994 r. monografię pt. „Making It Explicit”. W tym monumentalnym dziele przedstawił , między innymi, swoją teorię znaczenia, w której próbuje uporać się z odwiecznymi problemami (pytaniami): Czym jest znaczenie? Jak wyrażenia językowe uzyskują znaczenie? Inferencjalizm jest teorią znaczenia pojętego pragmatycznie, normatywnie, holistycznie […]