Zapraszamy do udziału w panelu dyskusyjnym pt. Filozofia ekonomii. Panel odbędzie się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II podczas XI Polskiego Zjazdu Filozoficznego w dniu 12 września 2019  r. o godz. 15.00 (sala CTW-114).

O naturze ekonomicznego wyboru – perspektywa antropologiczna

W myśl standardowej teorii ekonomii, tzw. teorii głównego nurtu, analiza moralnych aspektów ludzkiego działania leży poza obszarem zainteresowań ekonomistów. Neoklasyczna teoria ekonomii zakłada, że dla celów wyjaśniania i przewidywania zjawisk ekonomicznych wystarczy, jeśli zachowanie badanych podmiotów ekonomicznych spełnia kilka aksjomatycznych założeń, których uzasadnienie jest w przeważającej mierze czysto teoretyczne. Nieliczne zachowania, które mieszczą się w […]

Zapraszamy do udziału w panelu dyskusyjnym pt. Filozofia ekonomii. Panel odbędzie się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II podczas XI Polskiego Zjazdu Filozoficznego w dniu 12 września 2019  r. o godz. 15.00 (sala CTW-114).

Pomiar dobrobytu ekonomicznego i społecznego. Między ekonomią a etyką

Wszystkie inicjatywy zmierzające do polepszenia ludzkiego życia (podniesienia jego jakości, zwiększenia satysfakcji z życia itp.) przyjmują jakieś rozumienie tego, czym dobre życie jest oraz wprowadzają odpowiednie mierniki pozwalające wyznaczać cele polityk publicznych a także rozliczać decydentów politycznych z ich realizacji. Jakieś rozumienie tego co dobre dla jednostki jest obecne w tradycyjnym podejściu do pomiaru dobrobytu, […]

Zapraszamy do udziału w panelu dyskusyjnym pt. Filozofia ekonomii. Panel odbędzie się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II podczas XI Polskiego Zjazdu Filozoficznego w dniu 12 września 2019  r. o godz. 15.00 (sala CTW-114).

Czy modele ekonometryczne są kwintesencją pseudonaukowości?

Paul Romer, posługując się metaforą flogistonu, scharakteryzował modele makroekonomiczne (dynamiczne stochastyczne modele równowagi ogólnej – DSGE) jako pseudonaukową praktykę, która rozwija się w najbardziej newralgicznym obszarze współczesnej teorii ekonomicznej. Moja odpowiedź na zarzuty krytyczne Romera dotyczy przede wszystkim dwóch pierwszych z trzech obszarów: 1) obiektywność, 2) ugruntowanie empiryczne oraz 3) upowszechnienie się modeli DSGE. Odwołując […]

Zapraszamy do udziału w panelu dyskusyjnym pt. Filozofia ekonomii. Panel odbędzie się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II podczas XI Polskiego Zjazdu Filozoficznego w dniu 12 września 2019  r. o godz. 15.00 (sala CTW-114).

Racjonalność klasyczna v. racjonalność ekologiczna w ekonomii

Istotna część nauki ekonomii oparta jest na założeniu racjonalności jednostek, uczestników rynku. Jednostka jest racjonalna jeśli dokonuje racjonalnych wyborów. Tradycyjnie w ekonomii wyróżnia się trzy podstawowe koncepcje owych racjonalnych wyborów: Racjonalność według porządkowej teorii użyteczności, Racjonalność według teorii oczekiwanej użyteczności oraz Racjonalność według teorii gier. (Hausman, McPherson i Satz, 2017) Każda z nich ma swoją […]

Zapraszamy do udziału w panelu dyskusyjnym pt. Filozofia ekonomii. Panel odbędzie się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II podczas XI Polskiego Zjazdu Filozoficznego w dniu 12 września 2019  r. o godz. 15.00 (sala CTW-114).

Wybrane problemy teorii ekonomii w perspektywie filozoficznej

Filozofia ekonomii stanowi intensywnie rozwijający się obszar refleksji filozoficznej. Z jednej strony może być rozumiana jako zastosowanie filozofii nauki do studiów nad określoną nauką szczegółową (tutaj ekonomią), a z drugiej jako refleksja metaekonomiczna, w ramach której w analizie poszczególnych zagadnień studiowanych przez ekonomię uwzględnia się kwestie etyczne, antropologiczne i inne. Uczestnicy panelu odniosą się do […]