Sekstus Empiryk o sceptycyzmie Ksenofanesa z Kolofonu

Istotne przy interpretowaniu oryginalnych fragmentów twórczości Ksenofanesa z Kolofonu jest niewątpliwie uznanie wpływu doksografii na sposób postrzegania filozofii poety w ciągu wieków aż po czasy współczesne. Do przekazów pośrednich zaliczają się również uwagi Sekstusa Empiryka, który kilkukrotnie wspomina Ksenofanesa w swych dziełach. Przynajmniej od czasów Tymona z Fliuntu, dopatrywano się w osobie Ksenofanesa sceptyka czy […]

Greckie źródła fallibilizmu

Referat skupia się na rozpoznaniu i krytycznym rozważeniu antecedencji fallibilizmu w starożytnej filozofii greckiej. W pierwszej kolejności, z uwagi na fakt, że fallibilizm jest stanowiskiem, którego charakterystyka daleka jest od jednoznaczności, dokonana zostanie wstępna i ogólna charakterystyka tego „parasolowego” stanowiska. Wyodrębniony zostanie (wspólny różnym wersjom stanowisk fallibilistycznych) rdzeń znaczeniowy tej doktryny, a w szczególności ukazany […]

Badacz czy użytkownik? Simplikiosa “Komentarz do ‘Encheiridionu’ Epikteta”

Przedmiotem wystąpienia będzie omówienie wybranych elementów formalnych i treściowych „Komentarza do ‘Encheiridionu’ Epikteta” autorstwa Simplikiosa z Cylicji. Celem wystąpienia będzie próba usytuowania komentarza w kontekście późnoantycznej tradycji komentatorskiej oraz recepcji stoicyzmu. Omówione będą stoickie i neoplatońskie elementy doktrynalne tekstu oraz metoda komentowania zastosowana przez Simplikiosa, która polega na łączeniu obu tych szkół filozoficznych. Analizie zostaną […]

Pronoia i theurgia – znaczenie koncepcji opatrzności w uzasadnieniu racjonalności obrzędów teurgicznych u Jamblicha i Proklosa

Jednym z kluczowych zagadnień sporu pomiędzy Porfiriuszem i Jamblichem było pytanie o sensowność teurgii, czyli o to, czy człowiek, który jest istotą niższą może wpływać przy pomocy obrzędów na istoty doskonalsze (demony i bogów). W istocie był to spór dotyczący rozumienia tego, jak należy pojmować życie filozoficzne, które jest dążeniem do zjednoczenia z Jednym. Dla […]