Kwestia kognitywnej adekwatności modelu podobieństwa w przestrzeni pojęciowej. Empiryczna analiza porównawcza

Jedną z głównych zalet teorii przestrzeni pojęciowych Gärdenforsa jest intuicyjna reprezentacja podobieństwa w kategoriach przestrzennej odległości, która w głównej mierze umożliwia wygodny i obliczeniowo wydajny opis genezy struktury pojęciowej człowieka. Rzecz jasna aby podobieństwo mogło podlegać efektywnej i mierzalnej ocenie, na przestrzeni pojęciowej musi zostać określona metryka, która bazując na obustronnej funkcjonalnej korespondencji między odległością […]

Czym jest, czym nie może być i czym mogłaby być obrazowa teoria sądów logicznych

Wydaje się, że nie będzie przesadą stwierdzenie, że problematyka sądów logicznych leży u podstaw filozofii analitycznej. Z historycznego punktu widzenia teoria sądów była głównym przedmiotem badań zarówno Fregego, jak i Russella. Obecnie wciąż pozostaje jednym z głównych obiektów analiz, zarówno na gruncie tradycyjnie pojętej filozofii języka, jak i znaturalizowanej filozofii umysłu. Nie bez przyczyny. Odpowiedź […]