Czy jest możliwy postludzki personalizm

W referacie tym przeprowadza się analizę możliwości zastosowania myślenia personalistycznego do świata tak zwanych osób post-ludzkich. One bowiem są przedmiotem debaty w ramach tak zwanego projektu ulepszania człowieka. Pierwsza część referatu polega na zarysowaniu rozumienia personalizmu, w ramach którego tak osoby ludzkie, jak i boskie stanowią punkt odniesienia. Następnie w referacie tym ocenia się propozycję […]

Transhumanizm jako wyzwanie dla współczesnej filozofii człowieka

Rozmaite możliwości ulepszania człowieka i związane z nimi idee tzw. transhumanizmu urastają do rangi prawdziwego wyzwania dla współczesnej filozofii człowieka, a także dla antropologii teologicznej, nie mówiąc już o wyzwaniom stawianym etyce, która swymi korzeniami sięga poglądów zarówno Sokratesa, Platona jak i Arystotelesa. Choć idee tego, co nazywamy transhumanizmem, pojawiły się już przed wiekami, w […]

Roberta Lockiego argumentacja za istnieniem wolnej woli

Robert Lockie w ostatniej swojej książce „Free Will and Epistemology. A Defence of the Transcendental Argument for Freedom” sformułował opartą na jego epistemologii, w której broni internalizmu deontologicznego, argumentację transcendentalną za istnieniem wolnej woli. W wystąpieniu przedstawię Lockiego sposób rozumienia argumentacji transcendentalnej, analizę jego argumentacji za koniecznością przyjęcia wolnej woli, założenia tej argumentacji i na […]

Naturalizm a spirytualizm i problem jedności wiedzy o człowieku

Współczesne debaty na temat praw człowieka, technologii genetycznych, ochrony ludzkich embrionów albo kwestii związanych z początkiem i końcem życia ludzkiego są naznaczone głęboką ambiwalencją – podkreśla Robert Spaemann, niedawno zmarły, jeden z najwybitniejszych współczesnych myślicieli niemieckich [1]. Jego zdaniem należy widzieć w tym wyraz fundamentalnego dualizmu w mentalności naszej epoki. Chodzi o dualizm, który ujawnia […]