Myśleć o Bogu po Auschwitz – perspektywa polska

Czym jest „filozofia po Auschwitz”? Jak zaklasyfikować jakiegoś myśliciela do tej kategorii? Nie mamy z tym kłopotu, jeśli chodzi o filozofów i teologów żydowskich czy niemieckich, ale zwykło się uważać, że w Polsce ten typ refleksji w zasadzie nie jest obecny.  Twierdzenie prof. Józefa Tischnera: „Heidegger mówi: «człowiekowi w jego byciu chodziło o własne bycie». […]

Poznanie religijne jako uczestnictwo. Filozofia religii Jana Andrzeja Kłoczowskiego

Jan Andrzej Kłoczowski, emerytowany profesor Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie, jest jednym z najwybitniejszych filozofów religii w Polsce. Jednym z głównych tematów, podejmowanych przez krakowskiego filozofa, jest zagadnienie poznania religijnego. Impulsem do podjęcia tych badań była polemika z Ludwikiem Feuerbachem oraz hermeneutyką mistrzów podejrzeń. Hermeneutyka podejrzeń to nie tylko krytyka teizmu i ateizm, ale […]

Absolut Leszka Kołakowskiego

Celem mojego wystąpienia jest odtworzenie intelektualnej drogi Leszka Kołakowskiego do Absolutu jako gwaranta wartości, i jego apologii chrześcijaństwa w tym kontekście.  Śledząc ruch jego myśli w dziełach od „Świadomości religijnej i więzi kościelnej” przez „Obecność mitu” do „Głównych nurtów marksizmu”, zamierzam pokazać, jak Kołakowski doszedł do stanowiska, że wiara jest niezbywalnym elementem ludzkiej kondycji. Nie […]

Religijność i duchowość a przyjmowane poglądy etyczne. Badania nad potocznymi teoriami psychologicznymi w Chinach, Polsce, Ukrainie i Niemczech

W prezentacji skupimy się na analizie potocznych konceptualizacji takich pojęć, jak dusza i umysł w różnych kontekstach kulturowych. Przekonania na temat umysłu i duszy: aspekty ontologiczne, funkcjonalne i etyczne zostały zebrane w czterech krajach (Polska, Chiny, Ukraina, Niemcy) przy użyciu kwestionariusza wykorzystywanego w analogicznych badaniach przez Rebekkę Richert i Sam Harris. Dodatkowo staraliśmy się dokonać […]