Apologeci greccy II w. o pochodzeniu świata

O wyjątkowości wczesnochrześcijańskich myślicieli, szczególnie Apologetów greckich II wieku, świadczy chociażby fakt, że przedkładaną koncepcję powstania świata nie zaczerpnęli ani z greckiej mitologii, ani z filozofii pogańskiej. Odczuwali jednak tę samą potrzebę, która jest wspólna dla całego rodzaju ludzkiego, zadawali te same pytania, co pozostali mieszkańcy zamieszkanego świata, pytania: o zasadę istniejącego w świecie porządku, […]

„Opusculum de anima” na tle innych starożytnych tekstów o duszy

 „Opusculum de anima” to niezwykle syntetyczne dziełko nieznanego pisarza wczesnochrześcijańskiego kiedyś przypisywane między innym Maksymowi Wyznawcy i Grzegorzowi Cudotwórcy, choć wśród domniemanych autorów znajdowali się także inni, tak oddaleni w czasie jak Arystoteles, Avicenna czy Atanazy Retor (XVII w.). Sam autor sugeruje, że chce w swoim dziele opowiedzieć o duszy używając przyjętego porządku i wpisując […]